Doopsgezinde Gemeente Sneek zoekt andere bestemming voor het kerkgebouw

SNEEK- Het aantal leden van de Doopsgezinde Gemeente van Sneek loopt al jaren terug. Daarom is ook de financiële draagkracht van de Gemeente afgenomen. Bij ongewijzigd beleid zal het over enkele jaren niet meer mogelijk zijn de kosten, verbonden aan het gebruik en het onderhoud van de kerk te dragen.

 

Een werkgroep bestaande uit leden en niet leden van de Gemeente onderzoekt welke andere bestemming van het gebouw kan worden gevonden.

De komende tijd zal de kerkruimte nog volledig in gebruik blijven als plaats waar de gemeente samen komt.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden