Doedag en Open Avond Aeres Sneek

SNEEK- Vorige week woensdag 24 november rond half negen druppelden de eerste Vmbo’ers in spé het schoolgebouw van Aeres binnen.

 

Met een letter in de hand liepen ze naar de kantine op zoek naar de tafel met dezelfde letter waar leerlingen hen verwelkomden. In kleine groepjes, waarbij ze de gelegenheid kregen om ook andere leerlingen met interesse in Aeres te leren kennen, hebben ze een rondleiding door de school gekregen en hebben ze mini-lessen gevolgd.

Zo werden er schilderijen van bloemen gemaakt, kregen ze een Max Verstappen clinic bij Techniek en Innovatie, waarbij er onderzoek werd gedaan naar de invloed van gewicht op de bandenkeuze. In het dierenverblijf werden de pony’s gepoetst, konijnen geknuffeld, werd er gemolken en leerden ze over de dieren in het verblijf d.m.v. een puzzel.  Bij Groen hebben de leerlingen een bijdrage geleverd aan de bloemenexplosie die volgend jaar in de omgeving van Sneek te zien zal zijn. Van natuurlijke klei, biologische potgrond en zaden van wilde akkerbloemen hebben ze zaadbommen gemaakt. De inheemse bijen, vlinders en andere insecten zullen hier blij mee zijn!

Bij team exact werd er een wedstrijd gedaan wie het snelste alle organen weer op de juiste plek in het lichaam kon krijgen en natuurlijk werden er scheikunde proeven gedaan. Bij team Taal kon er door middel van een quiz uitgevonden worden wat de leerlingen al weten over de talen Fries, Nederlands, Engels en Duits.

In de sportzaal werd er flink gezweet tijdens een potje apenkooi. De trek kon gestild worden in het kooklokaal waar fruitspiesen met poffertjes werden gemaakt.

De leerlingen die zich voor de middag lessen had opgegeven werd in de pauze getrakteerd op een heuse catwalk. Leerlingen van het keuzevak Bloem en Styling showden hun met bloemen en groen gecreëerde modestukken.

’s Avonds kwamen veel leerlingen terug met hun ouder, nu waren zij degene die gingen vertellen wat er in elk lokaal te doen was. Op 2 februari is er weer een Doedag en Open Avond.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden