Doe mee met Ynwenners oan it Wurd en Gast van de Raad

SNEEK- De gemeenteraad vergadert niet in de zomervakantie. Wil je weten wat er vanaf september op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die je belangrijk vindt?

 

Wist je dat...

-          je tijdens Open Monumentendag op zaterdag 11 september een kijkje kunt nemen in het Bestjoershûs, de plek waar de gemeenteraad vergadert. Je bent van harte welkom.

-          je Gast van de Raad kunt zijn? Wil je een kijkje nemen achter de schermen en kennismaken met raadsleden en het college van burgemeester en wethouders? Meer informatie over gemeenteraad.

-          je de tijdens Ynwenners oan it Wurd met raadsleden in gesprek kunt gaan over onderwerpen die niet op de commissieagenda’s staan? De eerstvolgende keer dat dat kan is op woensdag 15 september. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl. Vermeld in de mail het onderwerp dat je wilt bepreken en je naam, adres en telefoonnummer. Het onderwerp dat u wilt bespreken met de raadsleden. Lees hier meer informatie over Ynwenners oan it wurd.

-          er in maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen zijn?

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden