Dick Overeem bij afscheid Oranjevereniging Sneek benoemd tot erevoorzitter

SNEEK-Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging ‘Oranje’ Sneek is scheidend voorzitter Dick Overeem benoemd door bestuur en leden tot erevoorzitter. Dick Overeem is maar liefst 37 jaar lid van het bestuur geweest, 36 jaar als Penningmeester en 8 jaar ook nog als voorzitter. Dick werd geroemd om zijn grote inzet voor de vereniging. Ook kreeg Overeem van Bert Blaauw van de Koninklijk Bond van Oranje Verenigingen de legpenning voor zijn jarenlange inzet voor de Vereniging "Oranje" Sneek alsmede een oorkonde.

Vicevoorzitter Jan Bargboer sprak het scheidend bestuurslid toe en gaf aan dat Dick het werken niet schuwde.

De speech van Bargboer

Beste Dick en Gerda, geachte aanwezigen, leden, erevoorzitter Uultsje de Jong, gasten. Na onze vergadering is het afscheid van Dick aan de orde. Het gaat vanavond over de grote getallen, immers Dick is maar liefst 37 jaar bestuurslid geweest van de Vereniging Oranje Sneek.

Kort de historie:

Dick werd gevraagd om lid te worden van het bestuur in 1983 maar hij had het druk met hun huis . In 1984 werd hij deelnemer van het bestuur. Penningmeester, een taak die hij met verve uitvoerde, 36 jaar lang tot ik het vorig jaar mocht overnemen. Tevens was hij een periode Voorzitter en Penningmeester.

Naast die twee functies was hij ook van grote waarde bij de Koningsdag zelf. Dick is de man van het sjouwen van de dranghekken, de man van de catering voor het personeel, de man van de opslag van een 10-tal dozen met eigendommen van de Vereniging Oranje Sneek, de man die eigenlijk van alles en nog wat deed. Altijd aan de slag, een ‘warber’ mannetje die altijd een oplossing wist, met zijn Renault de hele stad doorreed om even een praatje te maken met de vrijwilligers en ook tussendoor zijn gezicht nog liet zien bij de Burgemeester bij de aubade.

Bewaren

Hij regelde het draaiboek en de vergunning. Je zou je zo langzamerhand kunnen afvragen wat hij niet deed. Dick is ook een man van het bewaren. Je weet nooit wanneer het weer te pas komt. Beter mee verlegen dan om verlegen.

Dick was ook een graag geziene gast bij de landelijke bond van Oranjeverenigingen. Natuurlijk was het hoogtepunt van zijn carrière de komst van Koningin Beatrix in Sneek op 30 april 1993, de warmste Koninginnedag sinds mensenheugenis, het was maar liefst 27 graden. Terug naar die landelijke bond. Op het jaarcongres ontbrak hij zelden. Sterker nog Sneek organiseerde het congres zelf ook een keer. Er werd een hele Stichting voor opgericht. En het was een groot succes, bijna 300 betalende leden kwamen naar Sneek voor een aantrekkelijk programma opgesteld door het bestuur. Met nadruk, dat was de verdienste van het gehele bestuur maar allemaal weten we wie de grote roerganger was.

In het landelijke bestuur kende ze hem ook goed. Tijdens de landelijke congressen sprak hij graag met bekende bestuursleden. Altijd om nieuwe ideeën op te doen voor Koningsdag in Sneek.

Genoeg positiefs over Dick, het was een fantastisch bestuurslid, penningmeester en voorzitter.

Voor dat ik over ga naar een afronding wil ik Dick en Gerda namens ons allen dankzeggen voor de vele jaren die hij heeft gegeven voor onze vereniging. Altijd positief, op zijn tijd met een kwinkslag, gezelligheid stond voorop. Dick, Gerda… Bedankt.

Dan nu het volgende. Het bestuur van de Vereniging 'Oranje' Sneek heeft bij deze een voorstel aan de ledenvergadering. Het bestuur stelt voor om Dick Overeem vanwege zijn langdurige inzet voor de vereniging, conform de statuten, het erelidmaatschap aan te bieden, wij stellen voor hem te benoemen tot Erevoorzitter."

De leden gingen unaniem akkoord met het voorstel!

Opvolging

Mevrouw Renate Dümmer uit Sneek wordt de opvolger van Dick Overeem in het bestuur van de Vereniging Oranje.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden