De treinboot en het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Van 1899 tot 1936 kon je met de trein van Leeuwaren naar Amsterdam reizen. En - heel bijzonder - de tocht ging over de Zuiderzee, die nu IJsselmeer heet. Deze verbinding met Amsterdam was vooral bedoeld voor het vervoer van goederen en dan speciaal van Fries vee dat van de veemarkten van Leeuwarden en Sneek naar Noord-Holland werd getransporteerd.

 

De spoorlijn Leeuwarden – Stavoren was in 1885 gereed gekomen en op 15 juli 1886 voer de eerste boot in de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. De veerdienst was bepaald geen succes. De vertrektijden in Friesland en Noord-Holland waren eerst niet op elkaar afgestemd; ’s winters vielen veel vaarten uit door ijsgang en, erg tijdrovend, vee en goederen moesten in Stavoren en Enkhuizen worden overgebracht van trein naar schip en andersom.Toen in 1899 speciale stoomponten in de vaart werden gebracht, waarmee de wagons voortaan met lading en al de oversteek maakten, werd het een stuk beter. In 1916, het topjaar van de verbinding, werden 43.000 wagons over de Zuiderzee gevaren. Door hun gewicht en krachtige motoren konden de schepen ook bij ijsgang nog lang doorvaren.

Vanwege de getijdewerking op de Zuiderzee werden in Enkhuizen en Stavoren lange, beweegbare oprijbruggen gebouwd om de hoogteverschillen op te vangen.

Toen de Afsluitdijk in 1932 gereed kwam en het vrachtvervoer over de weg een steeds grotere vlucht nam, viel het doek voor de treinponten. Op 27 maart 1936 voer de pont voor het laatst van Stavoren naar Enkhuizen.

Meer weten over de treinboot? Klik dan op deze link:

https://friesscheepvaartmuseum.nl/.../fsm-col1-dat1000015957

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden