De sleutel is overgedragen: Sneek is in carnavalstijd Drabbelterp

SNEEK/DRABBELTERP - Vanochtend kwamen Prins Ubbo de eerste, jeugdprinses Djenna en hun gevolg per trein aan op het station in Sneek. Het bonte gezelschap ging vervolgens naar het stadshuis, locatie Waltaplein, voor een aantal officiële plichtplegingen.

Om klokslag 11.11 uur vond de sleuteloverdracht plaats. Burgemeester Jannewietske de Vries en kinderburgemeester Noor Bosman droegen de stadssleutel over aan Prins Ubbo 1 en jeugdprinses Djenna, waarmee Sneek tijdens carnavalstijd is omgedoopt in Drabbelterp.

Vervolgens was het tijd voor de uitreiking van de Aggemabokaal. Deze wisselbokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon (of meerdere personen) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Sneker gemeenschap. De bokaal ging dit jaar naar Jan Brandsma van Stichting De Schuilplaats. Brandsma is initiatiefnemer van De Schuilplaats, een organisatie die zich inzet voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving op sociaal-maatschappelijk gebied.

Vanmiddag gaat het carvavalsfeest verder. Om 14.11 uur start de carnavalsoptocht door het centrum van Sneek.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden