De Skulp opent derde café in Sneek

SNEEK-Stichting De Skulp Friesland, centrum voor leven met kanker, opent op 25 juni het SkulpCafé in Sneek. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Gea Wielinga.

 

Het SkulpCafé wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Wekelijks kunnen zij op woensdagmiddag in het SkulpCafé in wijkcentrum De Schuttersheuvel in Sneek terecht. Er zijn SkulpCafés in Heerenveen en Drachten. Met Sneek en na de zomervakantie ook Leeuwarden erbij is de stichting in heel Friesland actief.

De draad weer oppakken

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 118.000 mensen de diagnose kanker. In Friesland zijn dat er zo'n 4800. De diagnose kanker zet het leven van een patiënt op zijn kop. Maar ook zijn partner, kinderen en naaste omgeving heeft last van de gevolgen. Vaak is het lastig na een medische behandeling de draad weer op te pakken.

De Skulp biedt aandacht, ondersteuning, lezingen en informatie voor iedereen in Friesland die geraakt is. Ook is er professionele begeleiding met een psycholoog en zijn er coaching sessies en workshops. Het doel is dat mensen die op zoek zijn naar een nieuwe balans in hun leven weer hun eigen kracht hervinden. De Skulp valt onder het IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie, de landelijke branchevereniging met meer dan 70 inloophuizen). 

Gastvrouwen

In Sneek zijn zes gastvrouwen opgeleid. Zij bieden een luisterend oor tijdens het wekelijks SkulpCafé, organiseren activiteiten en themabijeenkomsten voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten. Teamleider Ina Heim:"In mijn naaste omgeving heb ik meermaals van dichtbij gezien wat kanker met iemand doet. De impact is groot, niet alleen voor degene die getroffen wordt maar ook voor de gezins- en familieleden. Emoties als ongeloof, boosheid, angst en verdriet wisselen elkaar af. Na de behandelingen begint vaak een moeilijke periode. Juist dan kan er behoefte zijn aan ondersteuning, begrip, een luisterend oor of een stukje ontspanning’’.

Al langere tijd waren er vragen vanuit Sneek om ook hier een inloophuis te openen. Onder andere van de organisatie Samenloop voor Hoop Sneek.

Het SkulpCafé Sneek kan van start gaan dankzij subsidie van het Iepen Mienskipfûns en het Oranjefonds. Op 25 juni is er ‘s avonds om 19.30 uur een lezing over Kanker en depressie door ervaringsdeskundige Ellen de Vries, gastvrouw SkulpCafé Sneek.

Voor informatie zie www.deskulp.nl of stuur een mail naar info@deskulp.nl.

Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij Froukje Nijholt, voorzitter De Skulp Friesland, tel. 0629096556.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden