De Mouwen Omheech en aan de slag!

Fryslân- De wereld gaat weer van het slot en verenigingen gooien de deuren weer open. Het Friese verenigingsleven gaat weer bruisen! Maar door de coronapandemie staat het verenigingsleven onder druk. Buffers zijn als sneeuw voor de zon verdwenen, vrijwilligers bleven thuis en het is lastig om genoeg bestuursleden te vinden. Hoe zorgen we ervoor dat het Friese verenigingsleven ook ná de pandemie weer gaat bruisen.

Steunpakket

Het steunpakket ‘No en Moarn’ van de provincie Fryslân heeft geld vrijgemaakt om te ondersteunen bij het van ‘het slot‘ halen van sportverenigingen en ontmoetingscentra. Doarpswurk en Sport Fryslân slaan de handen ineen en komen met de campagne ‘De Mouwen Omheech’.

De Mouwen Omheech en aan de slag!

Doarpswurk en Sport Fryslân bieden een expertisecentrum waar specialisten klaar staan om vragen vanuit verenigingen en ontmoetingscentra te beantwoorden en kennis te delen. Sportverenigingen en dorpshuizen kunnen gebruik maken van dit gratis advies.

Aftrap campagne

De aftrap van deze campagne is op vrijdag 27 augustus aanstaande om 11.00 uur, in dorpshuis ‘Ien en Mien’ in Goutum. Aanwezig zullen zijn vertegenwoordigers van dorpshuizen en sportverenigingen en daarnaast de directeuren van beide organisaties, te weten Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân en Theo Andreae namens Doarpswurk.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden