Volgende week woensdag start 'project Wilhelminapark'

SNEEK-In 2018 startte de Stichting Sneek van Weleer met een ambitieus project om in samenwerking met de Gemeente Súdwest Fryslan en diverse partners, fondsen en sponsoren het Wilhelminapark in Sneek een flinke opknapbeurt te geven en in oude luister te herstellen.

Op 18 november 2020 zullen in samenwerking met de Gemeente Sudwest Fryslan en Sociaal collectief de eerste zichtbare stappen worden gezet in het project. Op die dag wordt er begonnen met het eerste project, namelijk het plaatsen van een eerste serie nieuwe educatieve boombordjes, waardoor de lang gekoesterde wens van de Gemeente Sudwest Fryslan, het herstellen van de oorspronkelijke bomenroute, in ere wordt hersteld.

Educatieve boombordjes

De stichting Sneek van Weleer heeft de afgelopen twee jaar via diverse partners fondsen en sponsoren, waaronder OBW, Iepen Mienskip Funs, makelaardij Sneek, Rabobank, Ondernemend Sneek en stichting 1818, geld bijeengehaald met als doel het Wilhelminapark in Sneek in oude luister te herstellen.

Op 18 november zal het startsein van het project worden gegeven met het plaatsen van de eerste 17 van in totaal 37 nieuwe educatieve boombordjes, zodat de oorspronkelijke bomenroute in ere wordt hersteld. Het project wordt geopend door de wethouder van cultuur van de gemeente Sudwest Fryslan, onder toeziend oog van Douwe de Groot (zelf ooit parkwachter in het Wilhelminapark) en Evert Westerhof, beiden verantwoordelijk voor het groen van de onze gemeente en het bestuur van de Stichting Sneek van weleer.

Naast de bomenbordjes is er nog een viertal projecten waaraan gewerkt zal worden. De dierenverblijven zullen een geheel groen aanzicht krijgen en één verblijf wordt voorzien van een kunstwerk door een kunstenaar uit de omgeving van Sneek. Het ANWB bord aan de Bolswarderweg zal worden vervangen. Er komen nieuwe banken op het middenterrein. En tenslotte komt er een monument in oude stijl ter nagedachtenis aan de parkwachters die de afgelopen decennia het park hebben bestuurd.

Ontmoetingsplaats

Het park is van oudsher een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Juist in deze moeilijke tijd van corona waarin de cultuursector hard wordt getroffen betrekken we kunstenaars en bedrijven uit de regio bij het opknappen van het park. Hiermee willen we hen een hart onder de riem steken, en hopen wij als stichting Sneek van Weleer tegelijkertijd dat het park opnieuw de beleving en uitstraling krijgt van tijden van weleer.

Voor meer info verwijzen we u graag naar de website van onze stichting www.sneekvanweleer.nl

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden