Vleermuizenexcursie Heempark Heeg

HEEG- Vleermuizenexcursie Heempark Heeg Heeg doet mee met een project ‘Bats yn Byld’. Om mensen te laten zien welke vleermuizen er in het Heempark en in Heeg voorkomen, wordt er een vleermuizenexcursie georganiseerd. Deze excursie vindt plaats op 24 september om 19.00 uur en start met een korte presentatie over vleermuizen.

Deze presentatie wordt verzorgd door een deskundige van Landschapsbeheer Friesland in het Heempark-gebouw. Daarna gaan we het veld in om te kijken en luisteren of er vleermuizen actief zijn. Hiervoor neemt de gids speciale detectoren mee. De excursie is ook erg leuk voor kinderen en jongeren, die zijn zeker welkom voor deze vleermuizenontdekkingstocht!

Om mee te doen aan de excursie, is het nodig om vóór 17 september aan te melden bij freya.zandstra@gmail.com. Mocht je benieuwd zijn welke vleermuizen op jouw erf voorkomen, dan kunnen we een meting met de batdetector komen doen - mail ons voor meer informatie. Op www.fmf.frl/byb lees je nog meer over het project Bats yn Byld én kun je een mooie film zien van de grote kolonie vleermuizen in de kerktoren van Tjerkwerd. Van harte welkom op de 24ste! Bestuur Stichting Heempark Heeg.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden