Súdwest-Fryslân komt met Kerkenaanpak: ‘Samen werken aan behoud religieus erfgoed’

SNEEK-De gemeente Súdwest-Fryslân heeft met hulp van kerkeigenaren een Kerkenaanpak gemaakt. In deze aanpak staat waarop de gemeente wil inzetten als steeds minder kerkgebouwen voor kerkdiensten worden gebruikt. Het doel: de kerkgebouwen behouden voor de volgende generaties.

Steeds minder mensen naar de kerk

Een minderheid van de Nederlanders noemt zich nog gelovig en ook in Súdwest-Fryslân gaan steeds minder mensen naar de kerk. Hierdoor wordt een derde van de kerkgebouwen in de gemeente al niet meer voor kerkdiensten gebruikt. De komende jaren zal dat aantal stijgen. Doordat er minder kerkleden zijn, is er ook minder geld en zijn er minder vrijwilligers om de kerken te onderhouden en te restaureren. Aan de andere kant zijn de kerkgebouwen niet uit het straatbeeld weg te denken; ze staan zowel letterlijk als figuurlijk nog steeds midden in de mienskip. “Dit was reden temeer om met kerkeigenaren om tafel te gaan en te bedenken wat er met de kerkgebouwen moet gebeuren”, geeft wethouder Mirjam Bakker aan.

Kerkgebouwen behouden

In de Kerkenaanpak staan vijf functies van kerken:

1) Religieus gebruik

2) Meervoudig gebruik: kerkdiensten en andere activiteiten

3) Publiek gebruik: bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum

4) Privégebruik: bijvoorbeeld wonen in een kerkgebouw

5) Tijdelijk gebruik/ leegstand

Deze functies vormen gelijk een stappenplan: als kerkeigenaren het met kerkdiensten alleen niet redden, is het advies om andere activiteiten te organiseren om aan inkomsten te komen. Als dit niet genoeg oplevert, kan het kerkgebouw een maatschappelijke functie krijgen, enzovoort. Een leegstaand kerkgebouw is de laatste optie. “Hiermee spreken we ons als gemeente uit voor het behoud van de kerkgebouwen: als ze worden gesloopt, gaat er veel verloren; dat is pas een allerlaatste optie als de andere functies niet meer mogelijk zijn”, zegt wethouder Bakker.

Koploper met de Kerkenaanpak

Wethouder Bakker is blij met de Kerkenaanpak. “We hebben 158 kerkgebouwen en deze hebben elk hun eigen verhaal. Ik ben er trots op dat we als een van de eerste gemeenten een kerkenvisie hebben die alle mogelijke invullingen van kerken belicht en ondersteuning kan bieden bij het nadenken over het versterken van de bestaande functie of het vinden van een nieuwe functie.”

De wethouder roept kerkeigenaren op: “Als jullie piekeren over een andere bestemming, al dan niet in combinatie met kerkdiensten, neem dan gelijk even contact op met de gemeente, dan kunnen we met jullie meedenken.” Hiervoor gaat de gemeente een speciale Helpdesk Kerken oprichten.

Kerkenaanpak bekijken?

Het college heeft besloten om de Kerkenaanpak van 26 juni tot en met 6 augustus op www.samensudwestfryslan.nl/kerkenvisie te zetten, zodat mensen erop kunnen reageren. De Kerkenaanpak ligt in die periode ook bij het gemeenteloket in Sneek. Reageren kan tot en met 6 augustus, via kerken@sudwestfryslan.nl. In november wordt de Kerkenaanpak in de gemeenteraad besproken.

 


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden