Steun van Stichting OBW Sneek voor speciaal onderwijs educatie Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Met dank aan de Stichting Old Burger Weeshuis Sneek zal het Fries Scheepvaart Museum de komende jaren programma's op maat aanbieden aan schoolklassen in het speciaal onderwijs. Ook kunnen we met hun steun, 4 fotografie-tentoonstellingen organiseren.

Gisteren ondertekenden Pier Damstra (links op de foto) van het OBW en directeur Meindert Seffinga van het museum de overeenkomst voor de komende 4 jaar. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden