Restauratie vieringtoren RK Kerk Sneek bijna voltooid

SNEEK- Sinds een aantal maanden staat de vieringtoren van de RK Sint Martinus Kerk aan de Singel in Sneek in de steigers. Dit zal nog tot eind september begin oktober van dit jaar zo duren, wegens onderhoudswerkzaamheden.

Eerder, in 2017, werd er ook al onderhoud aan de kerk gepleegd en toen was al duidelijk dat rond de vieringtoren er diverse scheuren in het lood zaten. Dat wordt nu aangepakt. De klus wordt uitgevoerd door hoofdaannemer Jelle’s Boubedriuw uit Greonterp.

Marcel Hendriks is verantwoordelijk voor het aanbrengen van nieuwe leien en het vervangen van het beschadigde loodwerk. Ook worden de nodige schilderwerkzaamheden verricht en tegelijkertijd wordt ook het uurwerk goed nagekeken.

De totale kosten van de restauratie bedragen € 130.000, gefinancierd door de provincie Friesland, verschillende fondsen en door de parochie locatie Sneek.

Vandaag mocht GrootSneek onder leiding van Piet Bouwhuis van de parochieraad een kijkje op grote hoogte nemen om te zien hoever het met de restauratie is.

“It wie de bedoeling om it ein septimber klear te hawwen, mar dat wurdt in hiele toer om mar even yn’e sfear te bliuwen. We tinke eins begjin oktober klear te wêzen”, verwacht Bouwhuis.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden