Ook in Sneek en omgeving zijn sporen van het slavernijverleden te vinden

SNEEK-Friesland is nooit een geïsoleerde regio geweest. In tegendeel, de provincie vormde een dynamisch middelpunt van diverse handelsstromen die vele Friezen van de Oostzee tot aan de Wilde Kust in Zuid-Amerika voerden en van Amsterdam, Kaapstad en Batavia tot in het Japanse Deshima. Zo kwamen Friezen ook in aanraking met slavenhandel en slavernij. Dat bracht ook rijkdom naar Friesland. Van die geschiedenis zijn tot op de dag van vandaag dingen van terug te vinden: van kostbare panden tot straatnamen, van monumenten tot gedenkplekken.

Kritiek op slavernij is er ook altijd geweest. Zo verkreeg in Friesland de zogeheten abolitionistische beweging, die zich inzette voor het afschaffen van de slavernij, de nodige aanhang. Daarom is er ook aandacht nodig voor de plekken waar die bijeenkwamen en voor de uitingen waar zij mij kwamen.

Dit alles is bijeengebracht in het boek Sporen van het Slavernijverleden in Fryslân, geschreven door historica Barbara Henkes (verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen) in samenwerking met een team aan deskundigen uit de provincie zelf. Vier stadswandelingen en drie fietsroutes brengen de hedendaagse lezer langs die herinneringen aan het slavernijverleden en brengen die lezer zodoende in contact met een tot nu toe onderbelicht gebleven stuk geschiedenis.

Barbara Henkes: Sporen van het slavernijverleden in Fryslân; 144 pagina’s geheel in kleur, met kaarten; ISBN 97890 5452 395 6. Een uitgave van Uitgeverij Passage, Groningen (die eerde ook al Sporen van het slavernijverleden van Groningen uitbracht, 3e druk in productie). Zie ook: www.uitgeverijpassage.nl

Bevat stadswandelingen in Leeuwarden, Harlingen, Franeker en Dokkum en drie fietstochten door de provincie (Harlingen, Wijnaldum, Franeker; Wolvega, Oosterwolde; Heerenveen, Oranjewoud, Lemmer, Nijemirdum, Koudum, Hindeloopen, Workum, Makkum, Bolsward, Sneek, Joure)

Vanaf 24 april voor € 17,50 te koop in alle boekhandels in Fryslân en daarbuiten.

Presentatie: vrijdag 23 april in Tresoar, Leeuwarden – via livestream. Zie: https://uitgeverijpassage-nieuws.blogspot.com/2021/04/boek-over-het-slavernijverleden-van.html

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden