Leerlingen leggen hoogste muziekexamen af

SNEEK- Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn zeventien leerlingen van Kunstencentrum Atrium geslaagd voor het D-examen. Het D-diploma voor het bespelen van een instrument is het hoogste examen op een muziekschool. Hiermee tonen leerlingen aan dat ze goed in staat zijn om zelfstandig verder te studeren. De D-examens zijn individueel afgenomen en vonden op 25 en 26 juni plaats.

De geslaagden zijn zeer getalenteerde muzikanten die al jaren les volgen bij een muziekschool. Traditiegetrouw geven zij ter afsluiting voor de zomervakantie met elkaar een optreden voor publiek, waarna hun docent het diploma overhandigt. Door COVID-19 was deze feestelijke finale dit jaar niet mogelijk. "We hebben het examen met voldoende afstand tussen elkaar in een grote ruimte afgenomen", aldus examencoördinator Marten Miedema. "Daarna werd het diploma buiten uitgereikt."

Bij het zogeheten D-traject, dat ongeveer een jaar in beslag neemt en tevens bestaat uit enkele optredens gedurende het seizoen, werkt Kunstencentrum Atrium samen met Seewyn Kunsteducatie. Seewyn biedt muzieklessen aan in de gemeente Waadhoeke. Er zijn drie Seewyn-leerlingen geslaagd voor het D-examen.

Geslaagden D-examen seizoen 2019-2020:

Kunstencentrum Atrium

Naam Instrument Leeftijd Woonplaats Docent

Anna Munniksma Dwarsfluit 17 jaar Hindeloopen Jeanette Valkema

Annemarije Bosch Trompet 16 jaar Molkwerum Marten Miedema

Anne-Marique Katsburg Hobo 16 jaar Makkum Nynke Jaarsma

Ayolt Yntema Bas Tuba 17 jaar Wons Marten Miedema

Bo Slot Saxofoon 15 jaar Sneek Jantsje Westra

Eppie Minnema Bugel 16 jaar Molkwerum Marten Miedema

Errit Yntema Bugel 14 jaar Wons Marten Miedema

Femke Groenhof Bugel 15 jaar It Heidenskip Marten Miedema

Iefke Dotinga Saxofoon 16 jaar IJlst Jantsje Westra

Inger Haanstra Bugel 14 jaar It Heidenskip Marten Miedema

Jeltje Joustra Bugel 18 jaar Witmarsum Bert Liefers

Jetze Wijnja Trombone 17 jaar Heeg Roelof Bakker

Lieke Steigenga Bugel 16 jaar Exmorra Marten Miedema

Marinthe Brouwer Bugel 15 jaar Sneek Andries Kramer

Marwin Tolsma Bugel 16 jaar Arum Andries Kramer

Pierke Reitsma Saxofoon 17 jaar Schettens Jantsje Westra

Xandra Albada Saxofoon 17 jaar Stavoren Jantsje Westra

Seewyn Kunsteducatie

Jannemein Wiersma Dwarsfluit 16 jaar Franeker Gonny Roelofsen

Marit Albada Dwarsfluit 17 jaar Wommels Gonny Roelofsen

Rikst Postma Saxofoon 15 jaar Spannum Jantsje Westra

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden