Inzetten op hele jaar gastvrijheid voor toeristen en inwoners

Foto Thomasvaer fotografie

SNEEK- VVV Waterland van Friesland zet zich in voor het verlengen van het toeristenseizoen. Dat doet de organisatie niet zonder reden. Door toeristen en inwoners het hele jaar rond te verleiden om te recreëren in Zuidwest Friesland, wordt de gastvrijheidssector minder kwetsbaar. Daarnaast kan er nog meer worden ingezet op de toeristen welkom heten. Alle bezoekers aan de regio (toerist en inwoner) worden door de verlenging van het seizoen bijvoorbeeld ook in de winter met open deuren begroet. In de verkenning ‘Gastvrij Waterland van Friesland’ doet VVV Waterland van Friesland een belangrijke aanzet tot de seizoensverlenging.

Het spreiden van toerisme is een belangrijk onderwerp, zowel landelijk als regionaal. “En daar moeten we ook zeker wat mee in de regio Zuidwest Friesland”, stelt Floriaan Zwart, directeur VVV Waterland van Friesland. Volgens de prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen blijft het aantal toeristen groeien. De provincie Fryslân houdt op basis van die cijfers rekening met een verdubbeling van het aantal toeristen: van 1,7 miljoen in 2017 tot 3,5 miljoen in 2030. “Om iedereen te laten genieten van al het moois dat Waterland van Friesland te bieden heeft, is het daarom belangrijk om toeristen te spreiden over de seizoenen. Op die manier voelt elke toerist zich het hele jaar rond welkom.”

Aantrekkelijk maken

Aantrekkelijk maken Het spreiden van toerisme is volgens Floriaan belangrijk om iedereen te kunnen laten profiteren van de groei. “Zowel de toeristen als de ondernemers in de recreatieve en culturele sector. Want ondernemers kunnen door een verlenging van het toeristenseizoen hun activiteiten het hele jaar aanbieden. Dat maakt de gastvrijheidssector in onze regio veel minder kwetsbaar en minder afhankelijk van de zomermaanden én het weer. Hebben we een slechte zomer, dan kunnen we dat in najaar misschien weer deels inhalen. En wanneer er heel het jaar activiteiten zijn, maken we Waterland van Friesland alleen maar aantrekkelijker. Ook voor de eigen inwoners, want ook voor hen blijven de deuren van bijvoorbeeld bepaalde restaurants geopend die nu in het winterseizoen dicht zijn. Ook activiteiten in andere seizoenen maken de eigen omgeving levendig.”

Verkenning: kansrijk initiatieven VVV Waterland van Friesland heeft van de provincie de gelegenheid gekregen om een verkenning te doen naar de mogelijkheden voor een seizoensverlenging. Hiervoor is gebruikgemaakt van een enquête onder ruim 750 leden. Er zijn verder gesprekken gevoerd met ondernemers en stakeholders, zoals de Marrekrite, Merk Fryslân en de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Daarbij is gekeken naar de wensen en behoeften van de toeristen en het bestaande aanbod dat ook in de winter mogelijk is. Met de verkenning heeft VVV Waterland van Friesland meerdere kansrijke initiatieven opgehaald.

Zomerse activiteiten ombuigen

Zo kunnen veel zomerse activiteiten ook in de andere seizoenen worden aangeboden. Denk aan varen, zwemmen, fietsen, mountainbiken, wandelen, vogels spotten, sportvissen en kamperen. “Het ontbreekt ons op dit moment aan de middelen om dit te laten zien”, zegt Floriaan. “Wanneer mensen aan een vakantie in Friesland denken, dan denken ze automatisch aan de zomerperiode. Die mindset moeten we zien te veranderen. Het is namelijk heel goed mogelijk om de zomerse activiteiten zodanig aan te passen dat die ook in de winter kunnen.” VVV Waterland van Friesland denkt bijvoorbeeld aan het in de vaart houden van pontjes in de winterse weekenden. “Op die manier kun je met de fiets overal komen.” Ook varen buiten het reguliere seizoen is mogelijk dankzij luxe jachten met verwarming. “Voor het wintervaren is het belangrijk dat er meer informatie komt over passeerbare vaarroutes, geopende jachthavens, musea en horecagelegenheden. We willen graag een pilot doen met wintervaren. Daarmee zouden we komend jaar ervaring kunnen opdoen die ook elders in onze waterrijke provincie van pas komt.”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met

inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied 32 VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden