Fries Scheepvaart Museum krijgt komende vier jaar ruim twee ton minder van Provincie

SNEEK- Grote winnaars en verliezers bij de verdeling van het subsidiegeld voor cultuur in Friesland. Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek had € 304.400 aangevraagd, maar krijgt €250.000. Het Modelspoor Museum krijgt net als het Museum Hindeloopen geen cent meer van de Provincie. Ook het Kazemattenmuseum moet het zonder geld van de Provincie doen.

 

In het rapport wordt o.a. het volgende geschreven over de toekenning aan het FSM:

Beoordeling

De Adviescommissie Musea beoordeelt inhoudelijke kwaliteit, professionaliteit en ondernemerschap, alsook de inhoudelijke profilering als goed. Dat niet het gehele gevraagde bedrag wordt toegekend volgt uit de B-status en de spanning tussen het budget en de beschikbare middelen.

Toelichting

De commissie is zeer te spreken over het collectiebeheer. Het collectieplan is voorbeeldig. De collectie zelf is weliswaar niet uniek, maar het verhaal dat het Fries Scheepvaart Museum op aantrekkelijke wijze vertelt over de maritieme geschiedenis van Fryslân, is een belangrijk onderdeel van het Ferhaal fan Fryslân en getuigt van vakmanschap. Het museum heeft een bovenprovinciale profilering met een sterk maritiem fundament en met vele artefacten. Er is een duidelijke samenhang tussen diverse collectieonderdelen en daaraan verwante activiteiten. De collectie wordt op een professionele manier gepresenteerd. Door het gebruik van het Kolleksjesintrum Fryslân, samen met enkele andere musea, wordt de collectie in goede staat bewaard. Het museum speelt een belangrijke rol op het terrein van cultuurtoerisme en is zeer toegankelijk. Zowel de thematische presentatie, exposities en educatieve projecten worden op een hedendaagse manier getoond. Het museum heeft goede contacten met andere (maritieme) musea. Educatieve programma’s worden op een speelse manier opgezet en men slaagt erin om ook lastige doelgroepen zoals kinderen uit het speciaal onderwijs in het museum te krijgen.

Aanbeveling

Om relevant te blijven in de toekomst adviseert de commissie om te zoeken naar een duurzame balans tussen de maritieme- en stadsgeschiedenis in het museum.

Geen subsidie voor MUZT

Ook een teleurstellende uitslag voor Cultuurkwartier Sneek, waar MUZT geen subsidie van de Provincie krijgt.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden