De Pampuskade in z’n jonge jaren

SNEEK-In 1952 werd in Sneek het Eiland ingericht voor de bouw van woningen en de vestiging van industrieën die voor de aan- en afvoer aan het water moesten liggen. Op deze aquarel van de Sneker schilder Geert Bok zien we het begin van die nieuwe situatie.

De gemeente Sneek begon vanaf 1952 het Eiland in te richten voor woningbouw en industrie. De Eilandbrug werd als eerste aangelegd en dankzij die brug kon Geert Bok met zijn schildersezel gemakkelijk naar de kade langs het Zomerrak lopen en de nieuwe situatie vastleggen.

Die nieuwe kade zou later Pampuskade gaan heten. Hij bestemd voor schepen van 1000 ton of meer. De flatwoningen langs de kade, die in de jaren vijftig werden gebouwd en zo’n halve eeuw later plaats zou maken voor het woningcomplex De Ooster, staan er kennelijk nog niet. De schepen kunnen nog vlak bij de Oudvaart afmeren.

Het middelste motorvrachtschip op de aquarel is de Risico van schipper Harmen Oppewal te Sneek. Oppewal vervoerde veel mest naar het Westland (Hillegom). En terug nam hij dan veelal kunstmest uit IJmuiden mee. Dit schilderij is aan ons museum geschonken door een zoon van de schipper. https://friesscheepvaartmuseum.nl/be…/fsm-col1-dat1000015473

Bron: https://www.facebook.com/friesscheepvaartmuseum/


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden