Culturele soap Keek op de week naar de vrijdagavond

Foto Jan Douwe Gorter

SNEEK- De populaire culturele soap Kwartier TV presenteert: Keek op de week wordt vanaf aankomende week verplaatst van de woensdag-, naar de vrijdagavond. Reden hiervoor is dat de kijkers op de vrijdagavond beter toegerust zijn om de soap te bekijken in combinatie met een eigen gebakken cake. Dit zou het kijkersgenot onder de doelgroep sterk bevorderen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de redactie van Kwartier TV heeft uitgevoerd.

Na drie afleveringen van de soap heeft het programma een trouwe schare fans opgebouwd van duizenden kijkers. De redactie heeft onderzoek gedaan naar de pieken van de kijkcijfers, kijkgedrag en -beleving. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de toeschouwers een hoge waardering hebben voor de soap, maar dat het een grote meerwaarde heeft om aflevering te bekijken in combinatie met een eigen gebakken cake. De verbinding met de hoofdrolspelers en items in het programma wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

De programmadirectie heeft gemeend hierop te anticiperen door de dag van de uitzending te verplaatsen naar de vrijdagavond. Het tijdstip van 19.00 uur blijft wel hetzelfde. Directeur Wiebren Buma: “Als wij door middel van een kleine ingreep het succes van de soap kunnen vergroten, dan pakken we uiteraard deze kans. Gelukkig bleek de organisatie van Omroep Súdwest zo flexibel om de avondcarroussel op vrijdagavond aan te passen.”

Naast het verplaatsen van de uitzenddag, is Kwartier TV een Mienskipactie gestart. Hiermee worden kijkers gestimuleerd zelf cake te bakken en deze aan te bieden aan vrienden of buren om gezamenlijk nieuwe afleveringen te bekijken. Vanaf aankomende week dus op vrijdagavond om 19.00 uur op Omroep Súdwest en andere online kanalen als Facebook, Instagram en Youtube.

Kwartier TV presenteert: Keek op de week is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) in samenwerking met de Bonte Sneeker Avend (BSA). De soap is bedoeld om in coronatijd de inwoners van Súdwest-Frysân te trakteren op een wekelijkse dosis cultuur. In het programma worden Heabeltsje de Jong en andere bewoners van de Steenklip gevolgd in coronatijd, wordt er wekelijks ingespeeld op de actualiteit door middel van persconferenties door Buma en onderzoekt de 11-jarige reporter Wouter van der Werf cultuur in coronatijd in Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over de Mienskipactie en alle afleveringen zijn te bekijken via www.theatersneek.nl/keekopdeweek.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden