Brochure Landschapspark Folsgeare aan wethouder Faber overhandigd

SNEEK- Op woensdagmiddag 7 april heeft dorpsbelang Folsgeare de brochure 'Landschapspark Folsgeare ' overhandigd aan wethouder Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk het boekwerkje op locatie te overhandigen. Faber heeft de brochure thuis ontvangen en heeft deze tijdens de (gedeeltelijk digitale) bijeenkomst uit de enveloppe gehaald.

Het bestuur van dorpsbelang Folsgeare was in het dorpshuis en had digitaal contact met dhr. Faber. Ook o.a. dorpencoördinator Lize Cnossen en Bert de Jong van de gemeente Súdwest-Fryslân ‘schoven aan’ bij deze digitale presentatie. Tijdens de presentatie zijn verschillende aspecten van het plan Landschapspark Folsgeare door dorpsbelang toegelicht.

Bufferstrook

Na jarenlang gesproken te hebben over de aanleg van het bedrijventerrein Hemmen III bij Sneek, liggen de plannen hiervoor nu ter inzage bij de gemeente. Het bedrijventerrein komt een heel eind richting Folsgeare en zal enigszins worden afgeschermd door een zogenaamde bufferstrook met groene beplanting. Dorpsbelang Folsgeare en de inwoners van het dorp zijn al jaren bezig om samen een goede invulling te geven aan het overblijvende gebied tussen deze bufferstrook en het dorp. Indertijd hebben de gemeentes Wymbritseradiel en Sneek door Atelier Fryslân al onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor het gebied. Dit rapport staat aan de basis van de genoemde brochure 'Landschapspark Folsgeare'. Nu het bestemmingsplan de Hemmen III uitgevoerd gaat worden, is het volgens dorpsbelang Folsgeare tijd om samen met de gemeente en andere belanghebbenden de plannen voor het tussengebied 'Landschapspark Folsgeare' verder uit te werken.

Kunstwerken

In het groene open landschapsgebied komen wandelpaden en wordt het mogelijk een rondje te lopen door de weilanden. De verdwenen boerderijen Strûpenkeal en de Abma’s pleats krijgen in het plan een prominente plaats. Middels kunstwerken zullen de boerderijen weer tot leven worden gebracht. Hiervoor heeft Wietske Lycklama à Nijeholt, beeldend kunstenaar, een prachtig ontwerp gemaakt waarover zij tijdens de presentatie kort uitleg heeft gegeven. Bovenal is het de bedoeling weer een gebied te creëren waar het goed toeven is voor allerlei vogels, een terugkeer naar een dynamische natuur zoals die er vroeger ook was. Voor de voormalige boerderij Carpe Diem wordt samen met de gemeente gezocht naar een passende bestemming. Folsgeare wil deze boerderij graag behouden. De bijbehorende zogenaamde ‘Blikken Skuorre’ is de laatste van deze soort in Fryslân. De ‘pleats’ wordt derhalve ook in de erfgoednota van de gemeente Súdwest-Fryslân genoemd.

Belangstellenden kunnen de brochure bekijken op de website van het dorp, https://folsgeare.nl

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden