Askruisje op voorhoofd wordt as uitstrooien over het hoofd

SNEEK- Woensdag 17 februari is er in de Sint Martinuskerk van Sneek om 09:30 uur een Aswoensdagviering. Het ritueel van het askruisje is in coronatijd aangepast.

Katholieken die op Aswoensdag een askruisje willen halen, krijgen dat niet zoals gebruikelijk op het voorhoofd gezet. Vanwege de coronapandemie wordt wat as boven op het hoofd uitgestrooid. 

Het ritueel van het Askruisje heeft dit jaar vanwege de coronapandemie een aangepaste vorm. De pastoor zegent de as in stilte en spreekt één keer vanaf het priesterkoor de woorden  ‘Bekeert u en gelooft in het evangelie’, of ‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ uit. Daarna komen de kerkgangers één voor één naar voren en krijgen een beetje as over hun voorhoofd gestrooid. Pastoor en kerkgangers dragen daarbij een mondkapje.

Het halen van een askruisje is vooral onder katholieken gebruikelijk. Op de woensdag na carnaval - Aswoensdag - laten zij in de kerk een kruisje op hun voorhoofd tekenen als teken van bezinning en boetedoening. De as drukt uit dat de mens van stof is gemaakt en tot stof zal wederkeren. Na het ontvangen van het kruisje begint de zogeheten veertigdagentijd, de periode tot aan Pasen die in het teken staat van vasten en soberheid. De zondagen in die periode tellen niet mee in de vastentijd.

Kruiswegwandeling

Nu we in deze bijzondere tijd geen Kruiswegwandeling door de stad Sneek kunnen maken, kan dat gelukkig wel in de Sint Martinuskerk die elke dag openstaat opdat mensen hier even op verhaal kunnen komen. Er liggen vanaf woensdag a.s. in het portaal van de kerk boekjes met begeleidende teksten die men mee kan nemen zodat men in de kerk op eigen gelegenheid de Kruiswegwandeling kan maken. Ook heeft de Sint Antoniusparochie een boekje ‘ter bemoediging en inspiratie’ voor deze Vastentijd uitgegeven.