Archief De Tiid in Bolsward geopend

BOLSWARD- In een digitaal samenzijn hebben de wethouders Mirjam Bakker (cultuur) en Erik Faber (bedrijfsvoering) het nieuwe gemeentelijke archief van Súdwest-Fryslân geopend. Niet alleen de openingshandeling werd digitaal verricht, ook de dienstverlening zal dit zijn - vanwege corona. “Als het straks weer kan, dan willen we na de zomer grootser uitpakken met een officiële opening van De Tiid”, beloofde Bakker.

Omzwervingen

Veel gemeentelijke archieven voldoen inmiddels aan de wettelijke eisen voor wat betreft materiele verzorging en toegankelijkheid. Veel echter ook nog niet, vooral door de omzwervingen die de archieven sinds de gemeentelijke herindeling van 2011 hebben gemaakt.

7 kilometer archief

De gemeenteraad stelde vorig jaar geld beschikbaar om deze achterstanden weg te werken. Het doel is de werkzaamheden in 2025 te hebben afgerond. Bijna alle 600 archieven hebben na veel omzwervingen binnen en buiten de provincie Fryslân nu voor ongeveer de helft hun definitieve plek gekregen in een van de drie archiefdepots in De Tiid in Bolsward. De verhuizing van de andere helft wordt medio april afgerond. In totaal gaat hem om zo’n 7 kilometer archief.

Fascinerend verhaal

Directeur Bert Looper van de Friese erfgoedinstelling Tresoar verwacht dat het archief ook internationaal waardering zal krijgen. Hij refereerde aan de overdracht van het archief van de voormalige stadsgemeente Staveren (de eerste ‘e’ werd in 1979 vervangen door de ‘o’), dat een belangrijke rol inneemt in de geschiedenis van Noordwest-Europa. “Op geen enkele plek in Fryslân zijn de identiteitskenmerken zo groot als in Stavoren, die het verleden gebruikt als oriëntatie op de toekomst. Een fascinerend verhaal over de opkomst, het verval, de inspiratie en de toekomst.”

Voorlopig alleen online dienstverlening

Door de coronapandemie is het nog niet mogelijk om fysiek een bezoek te brengen aan het archief. “Toch willen we archiefonderzoekers in De Tiid op hun wenken bedienen”, zegt wethouder Faber. Dat kan vanaf 22 maart as. online via www.detiid.nl. “De aangevraagde stukken worden dan gescand en naar de aanvrager verzonden.”

Hoog tempo

De ontwikkeling van digitaal werken en digitale dienstverlening verloopt in een hoog tempo. Faber: “De Wet hergebruik overheidsinformatie, bijvoorbeeld, verwacht van overheden dat zij hun informatie ‘open’ en geschikt voor hergebruik aanbieden, wat met zich meebrengt dat deze informatie zoveel mogelijk digitaal beschikbaar moet zijn.”

Samen sterk in de regio

Wethouder Bakker wees erop dat het gemeentearchief nadrukkelijk de samenwerking zoekt met historische verenigingen en andere cultuurhistorische instellingen. “Zo moet een netwerk ontstaan waarvan de deelnemers elkaar versterken”, zei ze. “Alles is gericht op het vertellen en laten zien van verhalen over de rijke geschiedenis van onze gemeente. Die bestaat nu tien jaar als Súdwest-Fryslân, maar de historie gaat vele decennia terug, naar de tijd dat ons huidige grondgebied een lappendeken was van ten minste veertien gemeenten.”