2,57 miljoen euro beschikbaar voor Friese monumenten

Foto Ankie Rusticus

LEEUWARDEN- Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2021 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,57 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar

Aanvragen kan via www.fryslan.frl/monumenten.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • ·Restauratie van rijksmonumenten;
  • ·Herbestemming van rijksmonumenten;
  • ·Onderhoud van rijksmonumentale molens;
  • ·Plankosten;
  • ·Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.

Voor woonhuizen kunt u geen subsidie aanvragen.

Meer info: www.fryslan.frl/monumenten

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden