Commotie over het niet doorgaan SneekermeerRun

SNEEK- Er is nogal wat commotie ontstaan over het niet doorgaan van de SneekermeerRun op zaterdag 30 oktober a.s. Het organiserende Sportvereniging Friesland in samenwerking met Valk Event Productions is op z’n zachtst uitgedrukt nogal ontstemd over het handelen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Die zouden in de optiek van de organisatoren van de Run het evenement tegenwerken.

In een uitgebreid schrijven van Sportvereniging Friesland en Valk Even Productions, zie https://sneekermeerrun.nl/breaking-geen-sneekermeerrun/ staat te lezen hoe de organisatoren afzien van de SneekermeerRun.

Reactie gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente SWF komt met een volgende reactie: “Na een vervelende coronaperiode is het fijn dat er weer evenementen georganiseerd kunnen worden. In Súdwest-Fryslân worden mooie evenementen georganiseerd en in de meeste gevallen komen we er als gemeente met evenementenorganisatoren prima uit. In sommige gevallen is dat niet zo. In het geval van de SneekermeerRun geldt dat er meerdere keren met de organisator, Valk Producties, is gesproken. De veiligheid van onze inwoners, deelnemers en publiek is op dit moment niet voldoende geborgd om een vergunning te kunnen verlenen.

“We kunnen onmogelijk de hele aanvraag bespreken maar het heeft te maken met het nemen van maatregelen rondom verkeersveiligheid, zoals het afzetten van wegen en de bereikbaarheid van hulpdiensten. Daarnaast is er sprake van een onvolledig draaiboek. Het calamiteitenplan is bijvoorbeeld niet toereikend. Hierbij valt te denken aan het inzetten van bussen bij noodweer. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het advies van andere samenwerkingspartijen, zoals politie, nemen we mee in de afweging.”  

“In de media hebben we vernomen dat de organisator heeft besloten het evenement af te blazen. Natuurlijk begrijpen we de teleurstelling van de organisator en andere betrokkenen. We vinden het vooral ook jammer voor alle deelnemers die al een kaartje hebben gekocht en zich verheugden op een fijne hardloopwedstrijd.”

“Toch zien we dat er momenteel een eenzijdig beeld wordt geschetst. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Deze verantwoordelijkheid nemen we heel serieus. Als dit in het geding is, zijn we genoodzaakt om kritisch te zijn. Op dit moment ligt er een negatief advies. Er is nog geen besluit genomen. We hebben nog niet van de organisator zelf vernomen dat hij de vergunningsaanvraag intrekt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden