Commissaris Brok brengt ambtsbezoek aan Súdwest-Fryslân

SNEEK- Woensdag 1 september bracht commissaris van de Koning in Fryslân, de heer Arno Brok, een ambtsbezoek aan gemeente Súdwest-Fryslân. Dit keer stond het ambtsbezoek in het teken van de Greidhoeke, waar twee bedrijfsbezoeken op het programma stonden.

Burgemeester Jannewietske de Vries verwelkomde commissaris Brok in het Bestjoershûs in Sneek, waarna in een bestuurlijk overleg met het college van burgemeester en wethouders actuele onderwerpen werden besproken. Vervolgens maakte commissaris Brok een tour door de Greidhoeke, waar speciale aandacht was voor het kenmerkende landschap, de dorpen met hun kerktorens en de weidse vergezichten.

Mienskipsbier en buorkje mei in siel

Het eerste bedrijfsbezoek was aan het veehouderijbedrijf van Symen en Grietje Bouma in Easterein. Brok sprak met hen over onder andere de Friese kleiweide als onderdeel van de regiodeal natuurinclusieve landbouw. Daarna was het in Easterwierrum de beurt aan de broers Sipke en Sipko Dotinga, eigenaren de Friese bierbrouwerij Tsjerkebier, waar bijzondere en waardevolle streekbieren worden gebrouwen. Een deel van de opbrengst wordt ingezet om de in onbruik geraakte oude Friese kerken in de dorpen te behouden.

Het ambtsbezoek werd afgesloten met een lunch met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, waarbij ook de (plaatsvervangend) griffier en het college van b&w aanwezig waren.

“Op alle punten skoart de gemeente Súdwest-Fryslân goed,” sei kommissaris Brok nei ôfrin fan de amtsbesite. “Kompliminten binne op syn plak foar de boargemaster, de wethâlders en de gemeenteried. It is moai om te sjen dat der yn Súdwest-Fryslân in soad inisjativen, lyts en grut, fan de grûn komme. Dat der ambysje en fyzje bliuwt is tige wichtich foar de gemeente.”

Burgemeester Jannewietske de Vries kijkt tevreden terug op het ambtsbezoek van de commissaris. “As twadde gemeente fan Fryslân en fjirde fan Noard-Nederlân hawwe wy de saken op meardere mêden goed op oarder. Ik bin der grutsk op dat wy de kommissaris sjen litte koene dat Súdwest-Fryslân in robúste en takomstbestindige gemeente is.”

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden