Column: Geld

Eelke Lok
Eelke Lok

De begrotingsverwachting van de gemeente Súdwest-Fryslân was een tekort van 2,9 miljoen. Dat is een pluisje wat je wegblaast op de totale begroting van 270 miljoen. Het wordt echter 8,3 miljoen. Dat is een stofnest. Overheden mogen schulden doorschuiven, anders was het tekort 10,3 miljoen geweest. Stofzuigen, Offinga!

Die gebruikte de cijfers overigens alleen om kort voor Prinsjesdag even de regering te prikkelen. Het kabinet is schuldig, zegt Offinga. De jeugdzorg is een niet te begroten bedrag, zegt Offinga. En het gemeentefonds is te gering, zegt Offinga.

Verder zegt hij niet zoveel. Niet meer dan dat hij het wel oplost en dat wij niets zullen merken. Dat is niet waar. Want intussen heeft Súdwest-Fryslân de eerste bezuinigingsmaatregel al aangekondigd. Ze gaan het oerwoud aan verkeers- en andere borden in de gemeente rigoureus besnoeien. Dit voorjaar hebben ze de bomen al gekapt en toen werden al die fleurige rode, blauwe en vooral gele bordjes zichtbaar. Weg ermee.

Súdwest 2020: Als er een weg wordt opgebroken, zie je dat wel als je daar komt. Als het een éénrichtingsweg is, merk je het vanzelf als er iemand tegen je opknalt. En over voorrang kan het best een potje worden gedobbeld. Kortom: een moedige maar onhandige poging van Súdwest om tegen het nationale beleid in te gaan.

Toen de raadsleden uitgelachen waren over die verkeersborden, kwam er ook nog een serieus verkeersonderwerp aan de orde. Het grootschalige landbouwverkeer wat door Sneek heen en weer rijdt. Gevaarlijk. Maar dat hadden die raadsleden al lang kunnen weten, als ze ook eens buiten in de rest van Groot-Sneek hadden rondgekeken.

Súdwest heeft heel veel kleine landweggetjes, want er moeten toch verbindingen zijn tussen de 83 dorpen en 6 steden. Op die landweggetjes fietsen de hele zomer geweldige pelotons toeristen. Die echter steeds meer aan de kant worden geveegd door boerenmachines, melkophaaldiensten, (gemeentelijke) vrachtauto’s en andere stikstofverspreiders. Allemaal breder dan het weggetje waar ze op rijden. Die voertuigen rijden niet alleen de fietsers, maar vooral die weggetjes aan stront. Dat kost geld.

De raad weet echter niet wat ze aan moeten met dat brede verkeer. Dat lossen ze in Den Haag ook niet op, Offinga.

Eelke Lok
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden