COLUMN-Burgemeester Jannewietske de Vries - 'Het gaat hard in Súdwest-Fryslân'

SUDWEST-FRYSLAN - Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is het formatieproces in Súdwest-Fryslân van start gegaan. Maandag 11 april bracht informateur mevrouw Hetty Janssen verslag uit over haar bevindingen aan de gemeenteraad. Dit betekent dat nu bekend is welke partijen willen gaan samenwerken in een nieuw college. De PvdA als grootste partij, en daaraan toegevoegd de winnende FNP en het CDA.

PvdA Súdwest-Fryslân vroeg mevrouw Hetty Janssen om het informatieproces te starten. Dat heeft ze voortvarend opgepakt. Zij voerde met alle elf de partijen verkennende gesprekken om inzicht te krijgen wat de politieke koers voor de komende jaren moet worden. Daarnaast was het haar taak te beoordelen welke mogelijkheden er, op basis van de verkiezingsuitslag, zijn voor een nieuw samenwerkingsverband (coalitie ). Op basis van deze gesprekken adviseert zij dat de PvdA, als grootste partij in Súdwest-Fryslân, samen met de winnende FNP en het CDA een college moet vormen. Ook raadt Janssen aan om vijf wethouders te benoemen. Twee voor de PvdA, twee voor het CDA en een voor de FNP. De voorgestelde coalitie kan rekenen op 21 van de 37 zetels (acht PvdA, zeven CDA en zes FNP ).

Iets meer dan de helft (55%) van de stemgerechtigden in Súdwest-Fryslân maakte gebruik van zijn of haar stemrecht. Dat is iets hoger dan het landelijke beeld (50% ). Het betekent ook dat er veel inwoners zijn die niet hebben gestemd. Het is belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de gemeentelijke politiek. De informateur adviseerde alle partijen om ‘ vanaf morgen ’ te werken aan het vertrouwen van de inwoners in de gemeentelijke overheid en de politiek.

In het coalitieakkoord staat wat de partijen de komende vier jaar gaan doen. Hartstikke belangrijk, want dat gaat over onze eigen leefomgeving en ons welzijn. Dan worden de belangrijke onderwerpen (portefeuilles) samen verdeeld en worden de namen van de nieuwe wethouders bekendgemaakt. We hopen dat het nieuwe college voor de zomer kan starten. Dat zou mooi zijn, want er is veel belangrijk werk te doen in onze mooie gemeente.

Wat ook snel gaat in Súdwest-Fryslân is het optuigen van nieuwe noodopvanglocaties voor vluchtelingen. De afgelopen tijd kwamen er gedoceerd vluchtelingen aan. Het is de verwachting dat het vanaf volgende maand sneller gaat. Hier moeten we klaar voor zijn.

Het Amicitahotel in Sneek wordt op dit moment als tweede gemeentelijke opvanglocatie klaargemaakt voor de ontvangst van maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen. Wij regelen hier bed, bad en brood. Daarnaast zijn we als gemeente verantwoordelijk voor bijvoorbeeld registratie, betaling van leefgeld, onderwijs en zorg. Voor de inrichting en in bedrijf houden van de gemeentelijke locaties werken we vanzelfsprekend zoveel mogelijk samen met lokale ondernemers.

In onder andere Hindeloopen en Gaastmeer organiseerden inwoners zelf al opvang. Dit zijn mooie voorbeelden van de kracht van onze mienskip. Daarnaast meldden zich al meer dan 100 inwoners die thuis een plekje over hebben voor deze kwetsbare mensen.

Een uitdagende klus. Maar dit kunnen we. In Súdwest-Fryslân doen we dat gewoon, samen. Het gaat hard in Súdwest-Fryslân.


Jannewietske de Vries, burgemeester
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden