COLUMN-Burgemeester Jannewietske de Vries - 'De tiid hâldt gjin skoft'

SUDWEST-FRYSLAN - 65 jaar getrouwd. Wie kan dat tegenwoordig nog zeggen? Van de week bezocht ik vier echtparen die allemaal dit bijzondere jubileum vierden. Het waren warme ontmoetingen, bij de mensen thuis. Wat een voorrecht dat ik dit als burgemeester mag doen. Het levert altijd mooie verhalen en momenten op. Na afloop schreef ik op Twitter: ‘Advokaat met slagroom voor het 65-jarige echtpaar. De tiid hald gjin skoft yn Súdwest-Fryslân.’

Nee, de tijd staat beslist niet stil. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de vreselijke oorlog in Oekraïne, die sinds februari onverminderd doorgaat. Dat betekent dat er nog steeds vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken. Súdwest-Fryslân speelt hier een gastvrije rol in. Op dit moment zijn er 478 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in onze gemeente. Ze worden opgevangen in opvanglocaties in Koudum, Hindeloopen, Sneek en Gaastmeer. En ook bij inwoners thuis is kleinschalige opvang georganiseerd. Naast Oekraïners zijn we ook gastvrij voor COA-vluchtelingen: de Waterherberg in Heeg biedt een warm onderkomen voor 150 mensen. Wat mooi dat we dit met elkaar kunnen doen. Ik ben trots op wat de mienskip in relatief korte tijd met elkaar heeft bereikt. En we gaan door. Binnenkort wordt gestart met de voorbereidingen voor de opening van twee nieuwe opvanglocaties, in IJlst en Workum.

Bij de werving van de nieuwe gemeentesecretaris ‘hald de tiid ek gjin skoft’. Dinsdag 10 mei besloten we in de collegevergadering om Kristiaan Strijker aan te wijzen als de nieuwe gemeentesecretaris van Sudwest-Fryslân. Hij begint op 1 augustus. Het is mooi dat hij tegelijk met het nieuw te vormen college kan starten. Dat is goed voor de samenwerking en het vertalen van de bestuurlijke opgaven naar de organisatie. De gemeentesecretaris heeft daarin een belangrijke brugfunctie. Kristiaan Strijker gaat ontwikkelkracht en verbinding brengen. We zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet en wensen Kristiaan een mooie tijd in onze mooie gemeente.

Ondertussen gaat het formatieproces onverminderd door. Onder leiding van formateur Sjoerd Tolsma wordt opbouwend samengewerkt aan een coalitieakkoord. Hierin staat wat het college de komende vier jaren wil gaan doen voor Súdwest-Fryslân. We staan voor grote opgaven. Dat vraagt om een vliegende start van het nieuwe team. Wat zou het mooi zijn dat het formatieproces eind mei afgerond kan worden en de beoogde wethouders op 31 mei beëdigd kunnen worden. Ik hoop u over een paar weken meer te kunnen vertellen. En bij een nieuw begin hoort ook de tijd van afscheid nemen; dat is de harde kant van de politiek. Vier zittende wethouders, Gea Wielinga, Mark de Man, Erik Faber en Mirjam Bakker, keren niet terug in het nieuw te vormen college. Met dankbaarheid en waardering kijk ik terug op hun jarenlange inzet; zij hebben een stabiel bestuur gevormd in een buitengewoon roerige tijd. Graag willen we de vier wethouders bedanken. Dit doen we op 9 juni met een afscheidsreceptie in Theater Sneek. Ook u bent welkom. Volgt u onze berichtgeving hierover op social media en in de krant?

De tiid hald gjin skoft yn SWF.

Jannewietske de Vries, burgemeester
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden