College Súdwest-Fryslân blaast uitbreidingsplan Folsgare na 15 jaar nieuw leven in

Op 8 mei 2019 was burgemeester Jannewietske de Vries en onderwerp van gesprek was toen al de Wallemadyk
Foto Wytske Heida

FOLSGARE- Het college van Súdwest-Fryslân stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor de woningbouwontwikkeling in Folsgare. Daarmee blaast het college, mede op verzoek van de inwoners van het dorp, nieuw leven in de ontwikkeling van het uitbreidingsplan waarvan in 2007 al de eerste fase werd uitgevoerd.

“Het doel is om de komende vier jaar minimaal 1.000 woningen te realiseren. Daarbij gaat wat ons betreft ook geen kern op slot. Ik ben dan ook blij dat we het plan in Folsgare nieuw leven in kunnen blazen. Daarbij kijken we uiteraard naar de actuele wensen van dorpsbewoners en behoeften in de markt”, vertelt Michel Rietman, wethouder Wonen.

Crisisjaren hebben plan jarenlang stilgelegd

Het uitbreidingsplan aan de Wallemadyk in Folsgare kent een lange geschiedenis. In 2007 werd de eerste fase ontwikkeld. Vervolgens kwam de planvorming tijdens de crisisjaren tot stilstand. Mede op verzoek van de inwoners van Folsgare én de algemene vraagdruk naar woningbouw is het plan opnieuw op de agenda geplaatst.

Invulling plannen met actief participatieproces

Het oorspronkelijke plan uit 2007 laat zien dat er ruimte is voor 22 woningen. Daarvan zijn in de eerste fase al 8 gebouwd. De invulling van de resterende bouwkavels staat nog niet vast. Met een actief participatieproces zal de invulling hiervan met de dorpsbewoners worden vormgegeven. Daarbij kijkt de gemeente nadrukkelijk naar de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met de start van de voorbereidingsfase

De volgende stap is het komen tot een woonprogramma welke vertaald zal worden in een stedenbouwkundig plan. Als de haalbaarheid van het plan positief is volgt besluitvorming over de realisatie van de woningbouw. Met dit initiatief kan het uitbreidingsplan Folsgare worden afgerond.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden