Collecte voor kinderen met een handicap zoekt vrijwilligers in Sneek en IJsbrechtum

SNEEK- De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind houdt van 15 t/m 20 november 2021 haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. Wij zoeken nog helpende handen in Sneek en IJsbrechtum.

Met de opbrengst van de collecte onder andere speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat kinderen en jongeren met een handicap volwaardig kunnen leven.

In Sneek en IJsbrechtum wordt de helft van de collectebijdrage besteed aan Stichting Down Syndroom Kern Friesland. http://www.sdskernfriesland.nl/

Helpt u ook mee?

Met een paar uur van uw tijd draagt u een ook steentje bij aan het belangrijke werk van Kern Friesland voor het organiseren van activiteiten in de regio. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Jan Noorderwerf per mail: jannoorderwerf@hotmail.com

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden