Burgemeester Jannewietske de Vries onthult beeld van de Parkwachter

SNEEK-Burgemeester Jannewietske de Vries heeft vanmorgen een door kunstenaar Ruth Vulto Gaube uit Workum monument ter ere aan de voormalige parkwachters die in de afgelopen honderd jaar - vanaf 1898 tot en met 1994- toezicht hebben gehouden op de fauna en flora in het Wilhelminapark in Sneek geopend.

Dat gebeurde in aanwezigheid van genodigden, waaronder o.a. familieleden van de parkwachters en nog twee in leven zijnde parkwachters: Sjoerd Tigchelaar( 1972-1974) en Douwe de Groot (1986-1994).

Monumentendag

Op deze Monumentendag heeft Sneek er dus een nieuw monument bij, een initiatief van de Stichting Sneek van Weleer. Het bronzen beeld beeldt een parkwachter uit en wordt op een sokkel geplaatst. Op de sokkel staan de zes namen vermeld van de parkwachters die het park van 1898 tot 1995 hebben beheerd.

Ruth Vulto Gaube over de totstandkoming van het bronzen beeld. “Ik heb mij laten inspireren door een foto van iemand in een parkwachters uniform. Bij de houding van het beeld heb ik met twee dingen rekening gehouden. De parkwachter moet iets vriendelijks uitstralen, maar hij moet tegelijkertijd ook respect vragend. Omdat er verschillende heren op de plaquette staan heb ik niet gebruik gemaakt van foto’s van de Sneker parkwachters. Ik ben er toch wel een jaar mee bezig geweest.”

Stichting van Weleer

De afgelopen twee jaar heeft de stichting achter de schermen geld bijeen gehaald wat wordt besteed aan het in oude glorie herstellen van bepaalde doelen binnen het Wilhelminapark.

Achter het Vondelpark staat het Wilhelminapark in Sneek op de tweede plek qua rijksmonumenten in Nederland als het om stadsparken gaat. De Stichting wil samen met kunstenaars, vrijwilligers, gemeente Súdwest Fryslan en lokale bedrijven de sfeer en beleving terugbrengen wat het verdient. Zo zullen de banken op het middenterrein worden vervangen en zijn de eerste 17 van de in totaal 35 boombordjes geplaatst.

Langekoesterde wens

Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de Gemeente Súdwest-Fryslan in vervulling met het realiseren van de oorspronkelijke bomenroute. Tevens is het ANWB bord aan de Bolswarderweg aan vervanging toe en deze zal dan ook worden vervangen.

Daarnaast zijn de dierenverblijven aan een opwaardering nodig. De diverse verblijven worden voorzien van nieuwe beplanting en de daarbij nodige bewateringssystemen. De binnenverblijven worden voorzien van een nieuw fris kleurtje en het verblijf waar vroeger de doodskopaapjes verbleven krijgt een prachtige metamorfose. Hier wordt later uitgebreid bij stilgestaan.

Toespraak Alice Booij

Historicus Alice Booij uit Sneek hield tijdens de bijeenkomst een prachtige toespraak, doorspekt met anekdotes over het park. Zie apart bericht op deze site.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden