Burgemeester hijst Global Goals vlag en lokale helden uitgelicht tijdens Vlaggendag

Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK - Vandaag is het de Global Goals Action Day, ook wel bekend als Vlaggendag. Tijdens deze dag wordt nationaal, regionaal en lokaal aandacht gevraagd voor de Global Goals. 

Ook de gemeente Súdwest-Fryslân voelt zich verantwoordelijk voor het bijdragen aan een betere wereld. Samen met meer dan 100 andere gemeentes hees burgemeester Jannewietske de Vries vanochtend de Global Goals-vlag.

De Global Goals

Zes jaar geleden hebben de Verenigde Naties 17 Global Goals samengesteld, ook wel bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen, om van de wereld een betere plek te maken. Internationaal, nationaal, regionaal én lokaal wordt hard gewerkt om deze doelen te realiseren voor 2030.

Burgemeester hijst vlag

Nederland telt intussen meer dan honderd ‘Global Goals’-gemeenten, die de SDG’s op lokaal niveau implementeren. In al die gemeentes wappert vandaag net als in Súdwest-Fryslân vandaag de Global Goals-vlag. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Mei de Global Goals flagge yn top freegje wy oandacht foar de ûntwikkelingsdoelen dy’t sa belangryk binne. Wy witte allegear dat it heech tiid is dat wy dizze doelen écht opnimme yn gemeentlike plannen, yn ús mienskip, yn ús libben. It is ynspirearjend om dêr rûnom op de wrâld mei in hiele soad lokale oerheden en organisaasje oan te wurkjen.”

Lokale helden uit de gemeente

Wethouder Mark de Man is portefeuillehouder én ambassadeur van de Global Goals: “Wij zijn Global Goals gemeente en dat doen we samen en voor de mienskip. Gelukkig zien we allerlei prachtige initiatieven in de gemeente die bijdragen aan het behalen van deze doelen, zoals de duurzame sloepen in Woudsend, de dorpstuin in Hieslum en de deelwinkel in Bolsward en Makkum.”

Ambassadeur over landsgrenzen heen

De Global Goals zorgen niet alleen in onze gemeente voor mooie initiatieven. De gemeenschappelijke taal van de Global Goals leidt bovendien tot goede gesprekken met collega gemeentes, zelfs over landsgrenzen heen. Zo sprak wethouder De Man deze week met Vlaamse gemeentes over de implementatie van de Global Goals in beleid en in uitvoering. “We zullen toch samen moeten werken aan een betere wereld. Wij doen dat hier in de gemeente met onze mienskip, maar waar het kan trekken we ook met andere gemeenten op.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden