Boekpresentatie in Scharnegoutum: 'Wanneer toch mijn liefste?'

SCHARNEGOUTUM - Wanneer toch mijn liefste? Onder die titel verschijnt deze maand een nieuw boek van de hand van predikant en kerkhistoricus dr. Jan Dirk Wassenaar. 

Op de achterflap is over de inhoud te lezen: ‘In 1884 kregen Anna Noordmans en Hantje van Dijk verkering. Totdat ze in 1890 trouwden, hebben ze met elkaar gecorrespondeerd. Anna schreef de meeste brieven in Scharnegoutum, waar ze in een boerengezin opgroeide. (Haar halfbroertje Oepke zou later bekend worden als de theoloog dr. O. Noordmans.) Over haar jaren als jongvolwassen vrouw lag nog iets van de naschemer van het (Friese) Reveil, haar brieven weerspiegelen het geestelijke en kerkelijke klimaat in het voorlaatste decennium van de negentiende eeuw in de Friese Zuidwesthoek. De brieven van Hantje, die student theologie aan de in 1880 opgerichte Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam was, geven een goede indruk van het reilen en zeilen van die instelling in haar begintijd. Tevens bieden ze inzicht in de Doleantie van 1886 in de hoofdstad van ons land en in het gereformeerde kerkelijke leven aldaar sedert die breuk op het kerkelijke erf.’

Prof.dr. Bart Wallet, voormalig directeur van het HDC/Centre for Religious History, over het boek: ‘Het biedt een fascinerend beeld van het protestantse leven aan het einde van de 19e eeuw en is met veel inlevingsvermogen geschreven. De familieleden komen je op bepaalde momenten werkelijk nabij. Bijzonder en uniek materiaal.’

De boekpresentatie is op zaterdag 25 juni om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in de Martenskerk, Achterbuorren 2, 8629 RB Scharnegoutum. Prof.dr. C. van der Kooi zal een lezing houden onder de titel ‘Anna Noordmans en Hantje van Dijk in de naschemer van het Friese Reveil, in de schaduw van de Doleantie’. Na afloop is er gelegenheid om onder leiding van dorpshistoricus Geart Bos een korte wandeling door Scharnegoutum te maken en om onder leiding van Hinke Bakker de Noordmans-boerderij aan de Legedyk 2 te bezichtigen. In de kerk is een bescheiden expositie met documenten en voorwerpen uit de nalatenschap van Anna Noordmans en Hantje van Dijk te bewonderen.

Opgave vóór 20 juni via: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl

Dr. Jan Dirk Wassenaar, Wanneer toch mijn liefste? Anna Noordmans & Hantje van Dijk, een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie. Uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen; paperback, 506 p., 135 historische foto’s; formaat: 16 x 24 cm. ISBN 9789088973185. Prijs: € 29,99.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden