Boek ‘De School van Gaastmeer’ verschenen

GAASTMEER - De afgelopen jaren heeft Wurkgroep Oer De Gaastmar, de historische werkgroep van Gaastmeer, zich bezig gehouden met het achterhalen van de geschiedenis van de scholen die in de loop van de eeuwen in Gaastmeer gestaan hebben. Die geschiedenis, aangevuld met veel illustraties, is nu verschenen in het boek ‘De School van Gaastmeer. 

Het heeft even geduurd, maar het is nu toch zover gekomen: het boek ‘De School van Gaastmeer’, 224 bladzijden in groot formaat en met een prachtige band. Het meest opvallend zijn wel de meer dan 50 klassenfoto’s die sinds 1903 gemaakt zijn, zodat een ieder die vanaf 1900 in Gaastmeer op school gezeten heeft, in het boek voorkomt.

Het eerste exemplaar is op 30 juli uitgereikt aan Willem Wendelaar Bonga, oud-directeur van de school en actief inwoner van Gaastmeer, die zich op vele terreinen inzet, o.a. voor de lay-out van het boek.

Het boek kost € 25,-- en is verkrijgbaar bij Pie Zeilstra, Wieldyk 9 en bij Anneke Hoogterp, J.J. Hofstrjitte 3 in Gaastmeer.

Het boek kan ook per post besteld worden door € 30,50 over te maken op bankrekeningnr. NL92 RABO 0123 337 682 t.n.v. F. Leenstra (Dorpsbelangen Gaastmeer) en onder vermelding van ‘boek’ en het adres waar het boek naar gestuurd moet worden. Het boek is geplastificeerd en wordt in karton verpakt om beschadiging tijdens de verzending te voorkomen.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden