Bob Somsen en Renée Koopmans over 100 jaar Stedelijk Muziekkorps Sneek

‘In oktober 1922 werd door de Heeren H. Ferwerda, A Batstra en G. Bouma het plan opgevat tot weder oprichten van een muziekcorps hier ter stede. Het gelukte Een en Twintig oud werkende leden van het vroegere Stedelijke corps bij elkaar te krijgen.’

Zo begint de geschiedenis van het 100-jarige Stedelijke Muziekkorps. Ik spreek voorzitter Bob Somsen en altsaxofonist Renée Koopmans, lid van On the Move, het eigen jeugdorkest van het Stedelijk. “Ik vind het samenspel met anderen heerlijk en ik maak er vrienden.”

Gezelligheid

“Ik was negen jaar toen mijn ouders mij aanmeldden bij startgroep ‘Keep Going’ van het Stedelijk. Ik weet niet precies waarom ik voor de alt sax gekozen heb. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt wat je speelt. Ik kwam er voornamelijk voor de gezelligheid”, vertelt Renée. “Concerten geven en meedoen aan festivals vind ik heel gaaf. Daar doe ik veel ervaring op.”

 

Jeugdorkest ‘On the Move’

Bij docent Kees Romers haalt ze haar alt sax D-diploma. Na ‘Keep Going’ maakt ze de stap naar ‘On the Move’, het jeugdorkest waar kinderen van ongeveer elf jaar instappen. Allemaal onder leiding van gedreven dirigent Tseard Verbeek. De inmiddels 18-jarige Renée repeteert elke woensdagavond en komt naar Sneek vanuit Leeuwarden, waar ze als eerstejaars aan het NHL Verpleegkunde studeert.

 

Plezier aan muziek

De van oorsprong Wolvegaaster Bob Somsen is vijf jaar voorzitter van het Stedelijk Muziekkorps. Daarvoor was hij tien jaar penningmeester. “We zijn een bruisende vereniging met heel veel actieve jongeren. De aanvoer van de jeugd blijft belangrijk. Dat is onze toekomst”, vertelt Bob. Wat de kracht is van het korps; “plezier beleven aan de muziek. En dat zorgt ervoor dat we op tweede divisie-niveau spelen. We doen het dus behoorlijk goed.”

 

Jubileumprogramma

“Voor de geschiedenis van ons korps verwijs ik jullie graag naar onze site”, begint voorzitter Bob Somsen ons gesprek. En dan volgt het jubileumprogramma. “Op 11 juni doen we mee aan Ut Sneek, een hartstikke leuk evenement in de stad. Op zondag 26 juni verzorgen we samen met de Harmonie uit Sneek een optreden in de Arena van het Rasterhoffpark. Het wordt een groot meezingverhaal en de locatie is uniek. Op 24 september volgt dan een jeugdmanifestatie, een Play Inn, die we samen met Circus Salto organiseren. Het grote jubileumconcert is 1 oktober. Met het programma zijn we nog druk bezig, maar het gaat zeker iets moois worden. Al deze activiteiten zijn na de coronatijd enorm fijn om te doen.”

 

 

Geschiedenis Stedelijk Muziekkorps in notendop

De naam Stedelijk Muziekkorps loopt vanaf de oprichting van het Muziekcorps der dienstdoende Schutterij tot aan de hedendaagse muziekvereniging als een rode draad door de geschiedenis. Uit krantenberichten en concertprogramma’s blijkt dat het Muziekcorps d.d. Schutterij ook wel Stedelijk Muziekkorps werd genoemd. Op zich niet verwonderlijk, er was immers maar één stedelijk muziekkorps in de stad. Veel steden hadden in die tijd een muziekkorps met deze naam.

 Het bijvoeglijk naamwoord stedelijk geeft ook deels aan dat de plaatselijke overheid op de één of andere wijze bij de organisatie en of financiering van het korps een rol heeft gespeeld. Nadat op 2 juli 1906 het Muziekcorps d.d. Schutterij ophield te bestaan, werd door de gemeente Sneek, onder beheer van de commissie der Gemeentelijke Muziek -en Zangschool, het ‘Sneeker Muziekcorps’ opgericht. Dit gedeeltelijk uit leden van het Muziekcorps d.d. Schutterij bestaande harmonieorkest, in de geschriften vaak hardnekkig aangeduid met Stedelijk Muziekcorps, is uiteindelijk, na twee keer te zijn ontbonden, in 1922 voor de derde maal opgericht. In de notulen van het Sneeker Muziekcorps staat geschreven:

In de eerste notulen van Steun in den Strijd wordt niet over het Sneeker Muziekcorps geschreven maar over ‘het Stedelijke’. De naam van het huidige Stedelijk Muziekkorps Sneek, door Sneekers meestal ‘Ut Stedelek’ genoemd, is pas ontstaan (en historisch gezien correct gekozen) op 27 juli 1945 na een fusie tussen het Sneeker Muziekcorps en Steun in den Strijd. Hoewel de wortels van de vereniging veel ouder zijn, is het jaar van oprichting 1922 gebleven.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden