Beweegtuin Witmarsum open

Foto Annejet Slippens

WITMARSUM- Witmarsum kan sportief bezig zijn in de beweegtuin bij Aylva State in het dorp.

Aangelegd met onder andere een bijdrage uit het Iepen Mienskips Fûns van de provincie Fryslân. Op Burendag vandaag gaat de tuin feestelijk open.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden