Foto Petra Miedema

SNEEK- Na 2 jaar in aangepaste vorm vandaag weer tijd voor On Stage, de beroepenmarkt voor VMBO leerlingen van scholen uit Zuidwest Friesland. Rond de 900 leerlingen van o.a. Aeres locatie Sneek, Marne College locatie Bolsward, Bogerman locaties Sneek en Koudum en RSG Magister Alvinus te Sneek, Praktijkonderwijs de Diken te Sneek en het ISK te Sneek verzamelden zich vanmiddag bij de Sneeker Sporthal.

 

Onder luid applaus van de deelnemende bedrijven worden de leerlingen, in verschillende voorlichtingssessies, via de rode loper onthaald voor een kennismakingsronde langs hun mogelijke toekomstige werkgevers. Zo’n 200 beroepen worden toegelicht door de deelnemende werkgevers die ingedeeld staan in 4 sectoren:  Zorg, welzijn en maatschappij, handel en economie, techniek, groen & natuur en op kleur zodat de leerlingen precies weten waar ze moeten zijn om meer informatie te halen over hun gewenste droombaan.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden