Zondag 28 juni de laatste kerkdienst bij Omrop Fryslân

FRYSLAN - Op zondag 28 juni zendt Omrop Fryslân voor de laatste keer live een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker. Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Omrop Fryslân dit in samenwerking met de protestantse gemeente van Franeker iedere zondag gedaan.

De hoofdredactie van de Omrop wilde de mensen thuis, die hun wekelijkse kerkdiensten moesten missen, toch de mogelijkheid geven om live een viering mee te maken. De diensten voorzagen in een grote behoefte, want elke week keken er tienduizenden mensen naar de dienst. Daarbij bleek dat een derde deel van de kijkers van buiten de provincie kwam. Bij Omrop Fryslân, maar ook in Franeker, kwamen veel enthousiaste reacties. Naast opmerkingen over de inhoud van de diensten, was er was ook veel waardering voor organist Jochem Schuurman, de vaste bespeler van het historische Van Dam-orgel in de Martinikerk.

Aan de diensten werkten niet alleen de predikanten Sytze Ypma en Margarithe Veen van de protestantse gemeente van Franeker mee, maar ook voorgangers uit de katholieke kerk, de doopsgezinde kerk en dominees uit omliggende gemeenten. Zo was er een katholieke viering inclusief eucharistie met pastoor Marco Conijn. Friese prominenten zoals commissaris van de Koning Arno Brok en oud-voorzitter van de Elfstedentocht Henk Kroes verleenden hun medewerking. Muzikaal werd er onder andere meegewerkt door Tetsje van der Kooi, Syb van der Ploeg en Elske de Wall.

Omrop Fryslân heeft besloten om eind juni te stoppen met het uitzenden van de kerkdiensten. Na 1 juli mogen er namelijk weer groepen van maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Daarmee wordt het mogelijk om met een aantal beperkingen weer kerkvieringen te organiseren. De kerkelijke gemeente van Franeker zal voortaan via 'kerkomroep' zelf de diensten in beeld brengen, dat was tot nu toe alleen met geluid. Beide partijen kijken met veel voldoening terug op de samenwerking in deze bijzondere tijd.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden