Wetterskip Fryslân roept op: 'Ga verstandig om met water'

FRYSLAN - Wetterskip Fryslân roept op om alleen 's ochtends vroeg en 's avonds te beregenen, om tekorten te voorkomen. Door de warmte neemt de vraag naar water toe en zakken de grondwaterstanden.

In juli is er wel aardig wat water gevallen en daardoor is de grondwaterstand op de meeste plaatsen hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Maar door de hittegolf neemt het neerslagtekort nu weer toe.

Het waterschap houdt nog altijd hogere waterstanden aan in de meren en kanalen en ook zoveel mogelijk in de sloten en vaarten. Zo wordt geprobeerd het regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te zetten. Dan stroomt het niet vanuit het land naar de sloot.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden