Voedselbank inzamelen c.q. aanbieden van kerstpakketten

SNEEK- Mensen die hun kerstpakketten, of een deel ervan, willen doneren aan de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel, zijn van harte welkom!

Welkom op dinsdagen tussen 09.00 uur en 14.00uur op de locatie aan deProfessor Zernikestraat 1, 8606 JS in Sneek. Op woensdag 30 december van 10.00 uur - 16.00 uur en op zaterdag 2 januari van 11.00-13.00 uur zijn er extra mogelijkheden om langs te komen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden