VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Kinana Dasouki linksboven; Kesete Ghebrezghi linksonder; Esther Schouten rechtsonder; Ellis Merkelijn rechtsboven
Foto Simone Bouwstra

GRONINGEN- Donderdag 17 september start de eerste ‘Basiscursus Ervaringsdeskundigheid Nieuwkomers‘ (EDNIKO) aan de Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie ism VluchtelingenWerk Noord-Nederland. De basiscursus is bedoeld voor nieuwkomers die willen leren hun ervaringen op deskundige wijze in te zetten voor andere nieuwkomers en ter ondersteuning aan organisaties en gemeenten bij het effectiever bereiken van de doelgroep.

 

Ervaringsdeskundigheid is meer dan ‘het hebben van soortgelijke ervaringen en deze delen’. Vanuit de visie van de Hanzehogeschool Groningen en VluchtelingenWerk Noord-Nederland is iemand ‘Ervaringsdeskundig’ wanneer men na een ontwrichtende gebeurtenis de eigen ervaring over het (her)vinden van een nieuw evenwicht, gecombineerd met ervaringen van anderen, zodanig kan inzetten dat dit betekenis krijgt voor anderen. En dat is precies waar deze scholing over gaat.

Nieuwkomers delen de gemeenschappelijke ontwrichtende ervaring zich voor korte of langere tijd ontheemd en ontworteld te voelen. Of zoals Kinana Dasouki benadrukte: “Het was niet één ervaring; álles was anders nadat ik mijn land heb moeten verlaten; de cultuur, de taal maar ook de kleuren, de geuren, álles.” Nieuwkomers kunnen op hun eigen weg naar herstel en integratie veel steun ervaren aan Ervaringsdeskundige Nieuwkomers. Kesete Ghebrezghi geeft daarover aan:”Ervaringsdeskundige Nieuwkomers zijn een brug tussen organisatie en nieuwkomers.”

Kesete Ghebrezghi en Kinana Dasouki hebben vanuit hun eigen ervaringen en die van hun lotgenoten bijgedragen aan de ontwikkeling van de basiscursus EDNIKO en gaan deze ook zelf volgen. “Wat een voorrecht om als docent een stukje mee te mogen lopen op het moedige en inspirerende pad van deze nieuwkomers. En wat een bron aan kennis en ervaring kan deze eerste groep EDNIKO ’s straks bieden!”, aldus de EDNIKO- docente Ellis Merkelijn van de Hanzehogeschool Groningen.
Het project wordt mede gefinancierd door de Hanzehogeschool Groningen en Provincie Groningen. Gemeente De Fryske Marren, gemeente Midden-Groningen, Andersom Thuisbegeleiding, AtHomeFirst en VluchtelingenWerk Noord-Nederland financieren gezamenlijk totaal 8 cursusplaatsen. Daarnaast zijn er voor de cursisten relevante stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en reguliere arbeidsplaatsen gecreëerd waar ze hun Ervaringsdeskundigheid praktiseren. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat van de Hanzehogeschool Groningen.

“EDNIKO’s zijn van onschatbare waarde en overduidelijk broodnodig. Laten we daar in investeren, ze gaan waarderen en er serieus werk van maken.” aldus Esther Schouten projectleider van VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Er is dermate grote belangstelling dat mogelijkheden tot continuering worden onderzocht.

Heeft u ook interesse? Neemt u contact op met VluchtelingenWerk Noord-Nederland: Esther Schouten; Projectleider Ervaringsdeskundige Nieuwkomers i.o. (EDNIKO); tel: 06-83 62 38 94 ; email: eschouten@vluchtelingenwerk.nl of Ellen Poortenga, manager Projecten; email: epoortenga@vluchtelingenwerk.nl

Tekst: Esther Schouten

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden