Toespraak Dodenherdenking op 4 mei 2021 door burgemeester Jannewietske de Vries

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Leven in een vrij land. Vrij. Dat is kostbaar en kwetsbaar. Vandaag herdenken we. Twee minuten stilte voor alle slachtoffers van oorlog en onderdrukking, voor alle mensen die om het leven kwamen voor onze vrijheid. De vrijheid die we elke dag opnieuw moeten beschermen en versterken.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden