Thomas van Aquinoschool opent volgende week ‘Integrale Kind Aanpak’

SNEEK- Op 30 april opent de Thomas van Aquinoschool feestelijk zijn Integrale Kind Aanpak. Op het IKC werken vele partijen letterlijk onder één dak (en nauw) samen met: de gemeente Súdwest- Fryslân (gebiedsteam en schoolmaatschappelijk werk), kinder- en peuteropvang van Kinderwoud, het consultatiebureau van de GGD, logopedie van Spraakmakend Sneek en de bibliotheek Sneek (met eigen school bibliotheek).

Ook realiseren ze een wekelijks (voor ouders) kosteloos naschools aanbod met: - het centrum voor de kunsten in de vorm van muzieklessen en een eigen schoolorkest; - sport Fryslân door realiseren van naschoolse bewegingsprogramma's 'hobbeldebobbel' (voor de jongste kinderen) en 'move it' (voor de oudste kinderen); - Especial care, waarin leerlingen samen met mensen met een verstandelijke beperking aan de creatieve ontwikkeling en ontspanning kunnen werken.

Vanwege corona waren de festiviteiten uitgesteld, maar de situatie laat nu (een bescheiden) feestje toe omdat het coronaproof te organiseren is. Het feest is vrijdagochtend 30 april van 10.30-11.00 uur, samen met een (selectie van) vertegenwoordigers van de ouders, leerlingen, andere belanghebbenden en hoogwaardigheidsbekleders.

Via een livestream is het voor iedereen in de wijk, stad en gemeente mee te beleven. Het IKC vindt de verbinding met de buurt essentieel en heeft hierom alle buurtbewoners actief uitgenodigd om eens (op afspraak) aan te zwaaien, middels een 'koffiebon' die bij buurtgenoten langs gebracht zal worden.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden