“The Leader in me”: leef- en leerlijn leert kinderen van Simon Havingaschool om stevig en sociaal in hun schoenen te staan

Sneek - De Simon Havingaschool in Sneek werkt sinds september 2018 aan de introductie van The Leader in me. Met deze  leef- en leerlijn wordt ingezet op de verantwoordelijkheid van leerlingen ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling.  Er wordt veel aandacht geschonken aan sociale vaardigheden en stevig in je schoenen staan. The Leader in me is een betekenisvolle aanvulling op het keurmerk BAS (bouwen aan een adaptieve school) dat de Simon Havingaschool al tien jaar voert. Het onderwijs sloot hierdoor al goed aan bij persoonlijke onderwijsbehoeftes van leerlingen.

Zelfstandiger werken met ruimte voor eigen keuzes The Leader in me is een pedagogische leerlijn die basisschoolleerlingen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert, die gericht zijn op persoonlijke groei en de omgang met anderen. Het zijn de 7 gewoonten bekend uit het bekroonde boek over effectief leiderschap van Stephen Covey. Directeur Ludwin Hiemstra kwam in 2002 voor het eerst in aanraking met de leerlijn van Covey. “Dit was een echte gamechanger voor mij. The Leader in me gaat de gereedschapskist met sociale vaardigheden van onze leerlingen vullen. Deze zullen ze voor de rest van hun leven gaan gebruiken.”

Agatha Bosma, leerkracht: “Deze leerlijn en leefstijl doet iets met jou persoonlijk, als leerkracht. Daarna kijk je wat het voor jou betekent in combinatie met het team. Inmiddels zijn we begonnen om de zeven gewoonten te implementeren in ons onderwijs. Het leidt tot meer eigen inbreng van de leerling.“ Leerkracht Lieske van Eerten vult aan: “Als leerkracht maak je een vertaling naar de praktijk in de klas. Zo ben ik bewuster bezig met het uitleggen van ‘win-win’ bij het bedenken van oplossingen wanneer er een conflict is tussen kinderen. We leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken waar zij zelf invloed op kunnen uitoefenen. Ook samen werken en samenleven met anderen is belangrijk.”

Agatha Bosma vervolgt: “Wij helpen leerlingen om zich bewust te laten worden van zichzelf en van hun eigen handelen. Het is een doorlopende aanpak van groep 1 tot en met groep 8. We gebruiken daarvoor dus acht jaar lang dezelfde ‘taal’; die van de 7 gewoonten van Covey.”

Veranderingen nu al voelbaar Het team van de Simon Havingaschool maakt zich gedurende drie jaar de methode eigen. Men is nu  driekwart op weg in het eerste jaar. Naast studiedagen worden ook geregeld andere scholen bezocht die The Leader in me toepassen in de dagelijkse praktijk. Daarvan zijn er zo’n 90 in ons land. Lieske van Eerten: “Ik ervaar de methode van Covey als inspirerend voor mezelf en ik gun de kinderen in mijn klas deze kennis en vaardigheden ook. Daarnaast vind ik het interessant om dit traject met mijn collega's in te gaan.”

De leerlijn met de 7 gewoonten wordt de komende tijd steeds meer in de klas toegepast. Directeur Ludwin Hiemstra heeft als illustratie nog een mooi voorbeeld. “Onlangs bezochten wij een leiderschapsdag op een school in Assen. Zowel de ontvangst als de rondleiding van de bezoekers werd door leerlingen verzorgd. Een prachtig voorbeeld van zelfstandigheid, sociale vaardigheden én leerlingen in hun kracht zetten. Het is belangrijk om met onze school een waardevolle bijdrage te leveren aan de grondhouding van onze leerlingen.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden