Súdwest-Fryslân doet openbare toiletten eerder open

SNEEK- Vooruitlopend op het vaarseizoen, dat in het paasweekeinde (27 maart) van start gaat, heeft Súdwest-Fryslân al een aantal openbare toiletten opengesteld. De gemeente voldoet hiermee aan de wens van Plaatselijke Belangen in een aantal toeristische plaatsen.

 

Doordat de horeca nog gesloten moet blijven, kunnen dagrecreanten daar nu nog niet terecht. Om te voorkomen dat dit tot overlast leidt, doordat mensen met hoge nood hun behoefte doen in de openbare ruimte, heeft  de gemeente de toiletten al vast van het slot gedaan.

Het gaat onder andere om toiletten in Hindeloopen (’t Oost), Stavoren (Stationsweg), Makkum (Workumerdyk) en Workum (Stedspôlle). Bolsward heeft geen openbare toiletten nabij het centrum, maar daar is nu een unit geplaatst in de St. Jozefstraat, tegenover Plein 1455.

De gemeente onderzoekt nog de mogelijkheden voor een tijdelijke toiletvoorziening bij Kornwerderzand, zo lang het Afsluitdijk Wadden Center gesloten is.

In Sneek

 In Sneek is een aantal openbare toiletten al het hele jaar open. Het betreft de toiletten op het Veemarktterrein en aan de Prins Hendrikkade (bij de fietsenstalling) en die in de parkeergarages aan het Boschplein en het Normandiaplein.