Sterke toename zonnepanelen in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Huishoudens in Súdwest-Fryslân produceren steeds meer zonnestroom, zo blijkt uit gegevens van het CBS. Steeds meer woningeigenaren leggen zonnepanelen op het dak en deze wekken bij elkaar steeds meer stroom op. Het totale vermogen van de zonnepanelen op woningen in Súdwest-Fryslân was vorig jaar 23.376 kW. Een groei van 40% ten opzichte van 2018. Dit komt overeen met het energieverbruik van circa 6300 huishoudens.

Sinds 2017 is het aantal woningen met zonnepanelen in Súdwest-Fryslân toegenomen met 91%. In 2017 waren er nog 3.650 particuliere zonnepanelen-installaties. In 2018 groeide dit naar 5.125 installaties en vorig jaar waren er maar liefst 6.957 woningen met zonnepanelen. Op dit moment heeft 17% van de woningen in Súdwest-Fryslân zonnepanelen, blijkt uit onderzoek van www.zonnepanelenrevolutie.nl.

Inwoners Súdwest-Fryslân produceren meer zonnestroom
Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân produceren samen steeds meer zonnestroom. Het totale vermogen van particuliere zonnepanelen lag in 2019 op 23.376 kilowatt. Dat is fors meer dan 2017 (12.170 kilowatt) en 2018 (16.713 kilowatt). Het totale vermogen nam sinds 2017 toe met 92%. Ter vergelijking: landelijk gezien groeide het totale vermogen in deze periode gemiddeld met 92%. De gemeenten met het grootste vermogen aan zonnepanelen zijn Utrecht (39,1 MW) Groningen (38,8 MW) en Eindhoven (38,8 MW).

Ook bedrijven wekken steeds meer stroom op
Ook bedrijven wekken steeds meer zonnestroom op, mede door de aanleg van zonneparken. Het bedrijfsleven in Súdwest-Fryslân was vorig jaar goed voor 24.589 kW aan zonvermogen. Dat is 29% meer dan in 2018 (19.018 kW) en 92% meer dan in 2017 (12.810 kW).

Landelijke toename
Súdwest-Fryslân is overigens niet de enige regio waar zonnestroom populair is. Vorig jaar groeide het opgestelde vermogen aan zonnepanelen met 4.609 megawatt naar 6.874 megawatt. Een groei van ruim 49%. De toename is groter bij bedrijven (59%) dan bij woningen (35%). Dit komt vooral door de aanleg van zonneparken.

Redenen voor de opmars van zonnepanelen zijn dalende prijzen van de installaties en een een stijgend vermogen per paneel. Dit resulteert in een kortere terugverdientijd. Trends als elektrisch rijden, gasvrij wonen en meer thuiswerken zorgen er bovendien voor dat de vraag naar elektriciteit toeneemt. Daarnaast is er ook hulp vanuit de overheid. Consumenten kunnen de BTW over de aanschaf van zonnepanelen terugkrijgen via de Belastingdienst.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden