Sneeuwklokjes en krokussen bloeien uitbundig bij Epemastate

YSBRECHTUM- De sneeuwklokjes en krokussen bloeien uitbundig bij Epemastate in Ysbrechtum. Fotografe Wytske Heida stuurde ons foto’s van de voorjaarsbloeiers.

De tuin rond het huis is een ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard uit 1825. Het is een park in de Engelse landschapsstijl In de loop van de twintigste eeuw heeft het park sterk het karakter van een bos gekregen. Rond het begin van de 21e eeuw probeerde de eigenaar van het huis het park in fasen weer te herstellen. Er groeien diverse stinseplanten. In het voorjaar groeit er massaal boeren- en bonte krokus. Ook groeien er sneeuwklokjes en gele anemoon. Het park wordt aan de zuidzijde begrensd door de A7.