Sinagote: Het levensverhaal van een lepelaar

SNEEK- In Sinagote vertellen de auteurs Theunis Piersma, Petra de Goeij, Willem Bouten en Carl Zuhorn het levensverhaal van een lepelaar die Sinagote is genoemd. Het gaat om een vrouwtje van Vlieland met in haar naam het woordje 'Sina', de Bretonse naam van het dorp waar ze ieder najaar heen trekt.

Dit verhaal gaat over meer lepelaars dan alleen Sinagote. Het gaat zelfs over veel meer dan lepelaars. We vertellen over de connecties tussen lepelaars onderling, maar ook over de connecties tussen gebieden in Europa en Afrika en tussen mensen die in die gebieden wonen en werken.

In een combinatie van ‘lovestory’ en succesverhaal, vertelt Sinagotehet levensverhaal van een lepelaar over het belang om bij de bescherming van onze trekvogels verder te kijken, te denken en te doen dan onze landsgrenzen.

Met de betrokkenheid van inmiddels meer dan 7000 ‘burgerwetenschappers’ en de inzet van de vrijwillige Werkgroep Lepelaar, geldt het Nederlandse onderzoek aan lepelaars langs de Oost-Atlantische trekroute als gezaghebbend.

Mede vanuit hun werkzaamheden aan de Rijksuniversiteit Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, de Universiteit van Amsterdam en Staatsbosbeheer, en samen met amateurfotograaf Michiel Muller, vertellen de auteurs gepassioneerd hun verhalen. Hoofdauteur Theunis Piersma is lid Koninklijke Nederlande Academie van Wetenschappen, winnaar Spinozaprijs 2014, hoogleraar Trekvogelecologie aan de RUG, en waddenonderzoeker bij NIOZ op Texel, internationaal gezaghebbend. Kan als geen ander de vertaalslag maken van stand wetenschap naar een algemeen publiek. Piersma is voorvechter behoud Waddenzee en de ecologische transitie van de Nederlandse melkveehouderij. 

Piersma ontving eind vorig jaar als één van de weinige niet-Britten ooit de BOU Godwin-Salvin Prize voor bijdrage aan de vogelkunde en onderzoek kustvogels. (Internationale award) en van NWO de Stairway to Impact Award.

Sinagote, het levensverhaal van een lepelaar | Theunis Piersma, Petra de Goeij, Willem Bouten en Carl Zuhorn | Foto's van Michiel Muller e.a. | ISBN 9 789 056 157 227 | verschijnt 15 april bij Noordboek | Paperback, 224 pagina's | verkoopprijs € 22,50