Provincie stelt 240.000 euro beschikbaar voor initiatieven voor biodiversiteit

Foto: Dennis Stoelwinder

FRYSLAN - De provincie stelt 240.000 euro beschikbaar voor mensen met goede ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren.

Daarmee wil de provincie de rijkdom aan plant- en diersoorten in Fryslân stimuleren. De projecten moeten gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie voor de biodiversiteit.

Gedeputeerde Douwe Hoogland. "De biodiversiteit in de provincie Fryslân staat onder druk. De rijkdom aan plant- en diersoorten neemt af. De provincie wil die trend keren en werkt daarom aan een programma om de biodiversiteit te helpen."

In het programma is ook aandacht voor verbinding tussen economie, natuur en landbouw, bewustwording in de maatschappij en kennisdeling. "Met deze nieuwe subsidieregeling wil de provincie vast initiatieven steunen die daarbij aansluiten."

Bio- en bodemdiversiteit

Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op biodiversiteit en bodemdiversiteit. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van het gebied waar een bedreigde Friese soort leeft, onderzoek naar microbiologie in de bodem of projecten gericht op kennis van Friese inwoners over biodiversiteit.

De regeling is bedoeld voor georganiseerde groepen, zoals verenigingen, stichtingen, maatschappen en mede-overheden. Voor ieder project is 75 procent van de kosten subsidiabel, met een maximum tot 24.500 euro per project.

Initiatiefnemers kunnen vanaf 17 augustus tot en met 30 september subsidie aanvragen. De subsidie wordt dan verdeeld op volgorde van binnenkomst.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden