Pe Miedema en Tiny Miedema - Kingma vieren vandaag hun diamanten jubileum

Sneek - Pe Miedema (87) en Tiny Miedema – Kingma (85) vieren op 5 april 2021, Tweede Paasdag, hun 60-jarig huwelijksjubileum. 

De twee ontmoetten elkaar op een dansfeest in Leeuwarden. Ze startten hun huwelijk in Franeker en wonen sinds 1964 in Sneek. Het diamanten bruidspaar kreeg 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Miedema heeft jarenlang boten gebouwd op zijn scheepswerf in IJlst. Traditiegetrouw viert het bruidspaar speciale trouwdagen met familie en vrienden bij voorkeur op het water, op een rondvaartboot, maar dat zit er dit jaar niet in in verband met de corona maatregelen.
De felicitaties van de Koning, Commissaris van de Koning en burgemeester van Súdwest Fryslân zijn al binnen, net als de prachtige bos bloemen van de burgemeester, die ivm corona niet persoonlijk kon worden overhandigd, maar werd bezorgd.

Namens alle kinderen, kleinkinderen en ook GrootSeek wensen wij het diamanten bruidspaar een fijne dag maandag!